By Saniiro
#49292 Chào cả nhà!Sếp em yêu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng với giá là 200k chưa có thuế, nhưng ở đây là Hóa Đơn Bán Hàng Thông Thường thì phải xuất như thế nào mới đúng (vừa bất sai luật mà vừa bất bị thiệt thòi & vừa thuyết phục khách hàng).Mong cả nhà giải đáp giúp. Thanks!
By Alvan
#49426 Trích: Nguyên văn bởi xiclo8banh Chào cả nhà!Sếp em yêu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng với giá là 200k chưa có thuế, nhưng ở đây là Hóa Đơn Bán Hàng Thông Thường thì phải xuất như thế nào mới đúng (vừa bất sai luật mà vừa bất bị thiệt thòi & vừa thuyết phục khách hàng).Mong cả nhà giải đáp giúp. Thanks! Mặt hàng bạn thuế suất bao nhiêu, tính ra số thuế GTGT phải nộp rồi cộng trước thuế suất chung với trước hàng.VD: thuế phải nộp là 5k thì bạn viết hóa đơn là 205k.
By Hayes
#49565 Bạn ơi cho mình hỏi hoá đơn bán hàng thông thường mua về khi làm báo cáo thuế có phải kê khai vào mẫu bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bất . Nếu kê khai thì vào mục hàng hoá dịch vụ bất chịu thuế à?
By Sydney
#49649 Trích: Nguyên văn bởi ngochbch Bạn ơi cho mình hỏi hoá đơn bán hàng thông thường mua về khi làm báo cáo thuế có phải kê khai vào mẫu bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào bất . Nếu kê khai thì vào mục hàng hoá dịch vụ bất chịu thuế à? hóa đơn bán hàng thông thường không cần kê khai,mà chỉ để vậy hạch toán,Cho vào chi phí TNDN!
By Swain
#49732 Mình thấy bên bán họ hay để trống phần thuế suất đối với HĐ thông thường. Chỉ ghi phần thành trước và tổng tiền. Khi kê khai coi như đây là HĐ chịu thuế 0% đúng k?
By quaydau_labo
#49817 Trích: Nguyên văn bởi be mit Mình thấy bên bán họ hay để trống phần thuế suất đối với HĐ thông thường. Chỉ ghi phần thành trước và tổng tiền. Khi kê khai coi như đây là HĐ chịu thuế 0% đúng k? không phải vậy đâu nhé. Đối với HĐBH thông thường thì giá bán ra là giá vừa bao gồm thuế GTGT. Và HĐBH thông thương chỉ được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
By Garatun
#49840 Trích: Nguyên văn bởi be mit Mình thấy bên bán họ hay để trống phần thuế suất đối với HĐ thông thường. Chỉ ghi phần thành trước và tổng tiền. Khi kê khai coi như đây là HĐ chịu thuế 0% đúng k? Chài ai HĐBHTT làm gì có dòng thuế suất mà để trống bạn.0% và k chịu thúê lại khác nhau nhé, nếu 0% thì phải ghi rõ 0% chứ.
By Fonzell
#49920 Trích: Nguyên văn bởi be mit Mình thấy bên bán họ hay để trống phần thuế suất đối với HĐ thông thường. Chỉ ghi phần thành trước và tổng tiền.
Khi kê khai coi như đây là HĐ chịu thuế 0% đúng k? như lời Trích: tiger2774:hóa đơn thông thường: trị giá thanh toán là trị giá vừa bao gồm thuế GTGT. Cho nên hóa đơn thông thường không kê khai gì hết mà chỉ để hạch toán.
Bé mít về đọc lại thuế suất hóa đơn thông thường,và thuế suất 0% nha em
By Berresford
#50137 Cũng tuỳ theo mặt hàng của bên bạn áp Thuế GTGT bao nhiêu %. Bên mình làm về mặt hàng máy tính thì áp thuế hàng bán ra là 2.04%. bạn nhân 200.000 với 2.04% rồi lấy số đó cộng với 200.000 thì ra số thuế phải viết trên hoá đơn thôi.
By hehhe
#50317 Trích: Nguyên văn bởi xiclo8banh Chào cả nhà!
Sếp em yêu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng với giá là 200k chưa có thuế, nhưng ở đây là Hóa Đơn Bán Hàng Thông Thường thì phải xuất như thế nào mới đúng (vừa bất sai luật mà vừa bất bị thiệt thòi & vừa thuyết phục khách hàng).
Mong cả nhà giải đáp giúp.
Thanks! hóa đơn bán hàng thông thường là hóa đơn vừa tính thuế chung ở trong mặt hàng đó rồi.Cho nên khi giao dịch hay bán thì bên mình vừa thông báo ngay số trước đã có thuế.Vậy thôi!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement