By may_chui_tao
#33073 Cho mình hỏi nhé!Cty mình trước kia có vốn điều lệ là 2tỷ vừa đóng thuế môn bài 1,5 triệu, đến tháng 3 năm nay cty mình tăng vốn điều lệ (cấp lại giấy phép kinh doanh tháng 3) đến tháng 8 mình khai báo cơ quan thuế. giờ cơ quan thuế nói mình làm bản kê khai lại thuế môn bài và nộp thêm tiền. Ai có mẫu kê khai điều chỉnh lại thuế môn bài cho mình xin với, mình phải đóng thêm trước thuế môn bài là bao nhiêu?
By vovaan
#33259 Trên Thuế nó cho biểu mẫu và chỉ cần kê khai vào thôi.Lên cục thuế lấy rồi qua kho bạc nộp luôn nhé
By laclongquan
#33575 Trích: Nguyên văn bởi pttngan_kt84 Cho mình hỏi nhé!
Cty mình trước kia có vốn điều lệ là 2tỷ vừa đóng thuế môn bài 1,5 triệu, đến tháng 3 năm nay cty mình tăng vốn điều lệ (cấp lại giấy phép kinh doanh tháng 3) đến tháng 8 mình khai báo cơ quan thuế. giờ cơ quan thuế nói mình làm bản kê khai lại thuế môn bài và nộp thêm tiền. Ai có mẫu kê khai điều chỉnh lại thuế môn bài cho mình xin với, mình phải đóng thêm trước thuế môn bài là bao nhiêu? ko nói tăng vốn điều lệ bao nhiêu thì làm sao biết cty bạn đóng thêm bao nhiêu đây trời!bạn xem bậc ở đây mà đóng nè
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm Bậc 1 Trên 10 tỷ
3.000.000 Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
2.000.000 Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
1.500.000 Bậc 4 Dưới 2 tỷ
1.000.000
By Bronsonn
#33585 Trích: Nguyên văn bởi pttngan_kt84 Cho mình hỏi nhé!Cty mình trước kia có vốn điều lệ là 2tỷ vừa đóng thuế môn bài 1,5 triệu, đến tháng 3 năm nay cty mình tăng vốn điều lệ (cấp lại giấy phép kinh doanh tháng 3) đến tháng 8 mình khai báo cơ quan thuế. giờ cơ quan thuế nói mình làm bản kê khai lại thuế môn bài và nộp thêm tiền. Ai có mẫu kê khai điều chỉnh lại thuế môn bài cho mình xin với, mình phải đóng thêm trước thuế môn bài là bao nhiêu? Năm nay tăng thì năm sau mới nộp theo mức mới nha bạn, trích TT43/2002/TT-BTC ban hành ngày 07/05/2003:- Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế, ví dụ: Công ty TNHH A vốn đăng ký của năm 2002 là 6 tỷ cùng thì mức Môn bài năm 2003 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 6 tỷ cùng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2003 là 2.000.000 đồng/năm. Trong năm 2003 nếu có điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký thì mức thuế Môn bài năm 2003 vẫn được xác định theo vốn đăng ký năm 2002. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2003 là căn cứ để phân bậc Môn bài của năm 2004.Bạn chỉ làm mẫu 08-MST để thông báo thay đổi vốn điều lệ thôi, không nộp thêm gì hết
By Barrington
#33883 Trích: Nguyên văn bởi Linh_suchuoi Năm nay tăng thì năm sau mới nộp theo mức mới nha bạn, trích TT43/2002/TT-BTC ban hành ngày 07/05/2003:- Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế, ví dụ: Công ty TNHH A vốn đăng ký của năm 2002 là 6 tỷ cùng thì mức Môn bài năm 2003 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 6 tỷ cùng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2003 là 2.000.000 đồng/năm. Trong năm 2003 nếu có điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký thì mức thuế Môn bài năm 2003 vẫn được xác định theo vốn đăng ký năm 2002. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2003 là căn cứ để phân bậc Môn bài của năm 2004.Bạn chỉ làm mẫu 08-MST để thông báo thay đổi vốn điều lệ thôi, không nộp thêm gì hết Thank you actual abundant much.Trước t cũng bất để ý cái này do chưa có kinh nghiệm về thuế môn bài, nên giờ thì thời (gian) gian tăng vốn điều lệ cũng vừa lâu rồi (từ đầu năm 2009) nên cũng chẳng bít phải làm sao. Phù, may quá. Giờ thì yên tâm rùi. Thanks much.
By Barra
#33896 Trích: Nguyên văn bởi Linh_suchuoi Năm nay tăng thì năm sau mới nộp theo mức mới nha bạn, trích TT43/2002/TT-BTC ban hành ngày 07/05/2003:- Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế, ví dụ: Công ty TNHH A vốn đăng ký của năm 2002 là 6 tỷ cùng thì mức Môn bài năm 2003 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 6 tỷ cùng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2003 là 2.000.000 đồng/năm. Trong năm 2003 nếu có điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký thì mức thuế Môn bài năm 2003 vẫn được xác định theo vốn đăng ký năm 2002. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2003 là căn cứ để phân bậc Môn bài của năm 2004.Bạn chỉ làm mẫu 08-MST để thông báo thay đổi vốn điều lệ thôi, không nộp thêm gì hết Làm theo bác này đi. Trước kia mình cũng bị thuế gọi lên nộp BS nhưng khi đua ra được căn cú như bác này nói thì thôi không nộp nữa. Có cái bạn lưu ý làm ĐK KD từ tháng 3 mà tháng 8 mới thông báo là không được mà pải thông báo trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận ĐK KD.
By Afham
#34054 Bạn phải nói là tăng vốn điều lệ lên bao nhiêu thì mới biết nộp thêm thuế môn bài bao nhiêu chứ? Còn biểu mẫu thì bạn lên CCT lấy nhé!Thân!
By Grantland
#34318 Trích: Nguyên văn bởi explainking Bạn phải nói là tăng vốn điều lệ lên bao nhiêu thì mới biết nộp thêm thuế môn bài bao nhiêu chứ? Còn biểu mẫu thì bạn lên CCT lấy nhé!Thân! Uhm mình quên tăng lên 8tỷ bạn ạ!
By damchet
#34485 Năm nay Cty bạn tăng vốn điều lệ thì sang năm sau cty bạn mới đống thêm trước thuế môn bài theo cấp bậc mà luật thuế vừa quy định. Cty Mình ở Quận 7 quản lý thuế bên mình bảo cách làm như thế, quản lý thuế bên mình cũng cho như vậy là đúng. Cty bạn chi cục thuế quận nào quản lý vậy? Nếu họ yêu cầu như thế thì bạn nên đến đó xin mẫu & làm theo.
By conginuakhongem
#34661 Trích: Nguyên văn bởi pttngan_kt84 Cho mình hỏi nhé!Cty mình trước kia có vốn điều lệ là 2tỷ vừa đóng thuế môn bài 1,5 triệu, đến tháng 3 năm nay cty mình tăng vốn điều lệ (cấp lại giấy phép kinh doanh tháng 3) đến tháng 8 mình khai báo cơ quan thuế. giờ cơ quan thuế nói mình làm bản kê khai lại thuế môn bài và nộp thêm tiền. Ai có mẫu kê khai điều chỉnh lại thuế môn bài cho mình xin với, mình phải đóng thêm trước thuế môn bài là bao nhiêu? Cty bạn đăng ký tăng VĐL khi nào ? mới đăng ký thì bất phải nộp gì cả. Cứ tăng mỗi vốn lên là được. Đầu năm tài chính sau thì mới phải nộp tăng lên , hìnhcoi như2.000.000 thì phải .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement