By Gregorio
#158558 Em đọc trong TT130 có nói là trước ăn ca không vượt quá lương cơ bản, bây giờ là 730.000 đ, phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ.

các anh chị cho em hỏi hoá đơn chứng từ với trước ăn ca như thế nào?

Thank rất nhiều
By Beanon
#158559
Trích:Nguyên văn bởi thanhtrug104


Em đọc trong TT130 có nói là trước ăn ca không vượt quá lương cơ bản, bây giờ là 730.000 đ, phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ.

các anh chị cho em hỏi hoá đơn chứng từ với trước ăn ca như thế nào?

Thank rất nhiều


Theo mình biết thì : theo điểm 1 phần II thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ dẫn "..tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm chuyện trong tháng cho một người không quá 450.000 đồng/tháng "và tại THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và chỉ dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định rõ hơn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân mục e có ghi

e) Đối với khoản trước ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi trước ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với chỉ dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức chỉ dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghề nhà nước và các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghề ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghề nhà nước.- Còn chứng từ hợp lý nếu cơ quan, DN tổ chức nấu ăn tập thể thì hàng hoá thực phẩm mua về bạn phải làm đầy đủ thủ tục, vì những mặt hàng này không có hoá đơn thì bạn phải lập bảng kê thu mua hàng hoá, có xác nhận là được, kèm theo là bảng chấm cơm của CBCNV ....Còn nếu không tổ chức nấu ăn mà trả trực tiếp cho người lao động thì bạn lập vào ngay trong bảng lương cột trước ăn giữa ca.

- Đối với các đơn vị HCSN thì nếu chi quá thì khi kiểm tra tài chính sẽ bị thu hồi chứ không được tính " phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động." đâu.
By chjp_kute
#158579 Bạn vansi200780 nói đúng rồi đó! Tuy nhiên trong trường hợp khoán chi, để cho rõ ràng sau này cơ quan thuế không bắt bẻ được thì ngoài chuyện phải đảm bảo <=550K/tháng nên phải ghi rõ trong hợp đồng LĐ hay thỏa ước Lao động là công ty sẽ hỗ trợ ăn ca cho người LĐ.
By comeon_babi
#158591
Trích:Nguyên văn bởi Kidmandang


550k là mức không phải đóng thuế TNCN từ tháng 5/2009 - vượt mức này thì phải đóng!! Đối với thuế TNDN thì chi bao nhiêu tính bấy nhiêu miễn là có trong thỏa ước hay quy định trong hợp đồng (riêng đối với DNNN phải thực hiện khống chế theo mức trên -550k)


Linh sư chuối nói về thuế TNDN chứ không phải nói về thuế TNCN,và đang nói về nhà nước,mức khống chế 550 k tùy theo sự "Cho phép " của nhà nước.
By manlyboy_266
#158619
Trích:Nguyên văn bởi Linh_suchuoi


Tiền ăn ca không bị khống chế nếu đơn vị tự tổ chức buổi ăn ca hay mua bên ngoài nếu có hóa đơn tài chính đầy đủ, nếu đơn vị khoán trong HĐLĐ thì tối đa không vượt quá 550k.


550k là mức không phải đóng thuế TNCN từ tháng 5/2009 - vượt mức này thì phải đóng!! Đối với thuế TNDN thì chi bao nhiêu tính bấy nhiêu miễn là có trong thỏa ước hay quy định trong hợp đồng (riêng đối với DNNN phải thực hiện khống chế theo mức trên -550k)
By hoaithuong209
#158648
Trích:Nguyên văn bởi vansi200780


Không phải lệch qua đâu ku,xem công văn này.


Đoạn dưới nó nói về Cty Nhà nước nhưng còn móc thêm khúc này nè pé :


Trích:


Như vậy trường hợp các Công ty Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép chi trước ăn giữa ca vượt mức khống chế quy định nêu trên và khoản chi trước ăn giữa ca nếu có thực chi trả và có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


By phuong_85
#158649
Trích:Nguyên văn bởi Hiền Triết


Ack.....trả lời gì mà từ thuế TNDN vọt sang thuế TNCN


Theo ý quynh là sao, chỉ dẫn cho đệ đệ biết thêm nha
By Aghaderg
#158681
Trích:Nguyên văn bởi thanhtrug104


Em đọc trong TT130 có nói là trước ăn ca không vượt quá lương cơ bản, bây giờ là 730.000 đ, phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ.

các anh chị cho em hỏi hoá đơn chứng từ với trước ăn ca như thế nào?

Thank rất nhiều


Tiền ăn ca không bị khống chế nếu đơn vị tự tổ chức buổi ăn ca hay mua bên ngoài nếu có hóa đơn tài chính đầy đủ, nếu đơn vị khoán trong HĐLĐ thì tối đa không vượt quá 550k.
By hongha912
#158719
Trích:Nguyên văn bởi Linh_suchuoi


Tiền ăn ca không bị khống chế nếu đơn vị tự tổ chức buổi ăn ca hay mua bên ngoài nếu có hóa đơn tài chính đầy đủ, nếu đơn vị khoán trong HĐLĐ thì tối đa không vượt quá 550k.


Ack.....trả lời gì mà từ thuế TNDN vọt sang thuế TNCN
By blue_phoenix_2008
#158733
Trích:Nguyên văn bởi Hiền Triết


Ack.....trả lời gì mà từ thuế TNDN vọt sang thuế TNCN


Không phải lệch qua đâu ku,xem công văn này.


Trích:


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

————

Số: 353/TCT-CS

V/v chỉ dẫn quyết toán

thuế TNDN năm 2009.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2010.Trích:


4. Tiền ăn giữa ca:

Doanh nghề được tính vào chi phí được trừ khoản trước ăn giữa ca bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động nếu có thực chi trả và khoản chi này có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với Công ty Nhà nước, Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 (có hiệu lực đến ngày 30/4/2009) và Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2009 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2009) của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca áp dụng đối với Công ty nhà nước hướng dẫn: trước ngày 1/5/2009 mức chi trước ăn giữa ca cho người lao động không quá 450.000 đ/tháng, từ ngày 1/5/2009 không quá 550.000 đ/tháng. Như vậy trường hợp các Công ty Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép chi trước ăn giữa ca vượt mức khống chế quy định nêu trên và khoản chi trước ăn giữa ca nếu có thực chi trả và có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement