By il0ve_hackiNg
#158107 Cả nhà ơi giúp mình nha.CTy mình xuất hóa đơn cho khách hàng là 63 triệu, nhưng khách hàng CK có 62,5 triệu, vậy 500 ngàn đó mình ĐK thu trước mặt được ko? N111/C131 : 500 ngàn đúng ko?

- Còn Cty mình xuất hóa đơn k/hàng thanh toán nhưng còn thiếu 500đ thôi,mình ĐK vào TK thu nhập khác được ko? N711/C131 : 500đ

- Khi người bán xuất hóa đơn cho Cty mình, mà Cty mình CK dư có 6đ vậy mìnhh ĐK vào Chi Phí khác hả? N811/C331: 6đ

- Khi người bán xuất HĐ Giám đốc mình chuyển dư số trước là 3 triệu, bây giờ mình nói bên bán trả lại số trước dư đó cho bên mình thì mình ĐK N111/C331: 3 triệu đúng ko?

cả nhà xem mình ĐK và làm như vậy có hợp lý ko? cho mình biết ý kiến tham khảo nha
By Dubhghall
#158108
Trích:Nguyên văn bởi maibiec83


1. xuất hóa đơn cho khách hàng là 63 triệu, nhưng khách hàng CK có 62,5 triệu, vậy 500 ngàn đó bạn ĐK thu trước mặt được: N111/C131 : 500K (nhưng nếu g.trị hđ là 63 tr thì khách hàng phải t.toán = CK hết mới được khấu trừ VAT đv, còn 63 tr là tổng của nhiều h.đơn có g.trị < 20tr thì khách hàng t.toán = TM được)

2. xuất hóa đơn k/hàng thanh toán nhưng còn thiếu 500đ thôi,mình ĐK vào TK CP khác: N811/C131 : 500đ (vì lúc này cty bạn bị khách hàng trả thiếu 500đ nên bạn bù = chi phí khác 811)

3. Khi người bán xuất hóa đơn cho Cty mình, mà Cty mình CK dư có 6đ vậy bạn ĐK vào Chi Phí khác: N811/C331: 6đ (vì bạn trả thừa 6đ)

4. Khi người bán xuất HĐ Giám đốc bạn chuyển dư số trước là 3 triệu, bây giờ bên bán trả lại số trước dư đó cho bên bạn thì ĐK N111, 112/C331: 3 tr


Làm như chị Maibiec là chuẩn rùi bạn ạCòn Th mà cty người ta chuyển trả có 62.5tr thui còn lại trước mặt bạn cứ HT như vậy chẳng sao . Bên mình là bên bán mà không cần lo người ta chuyển khoản hay không bởi CK hay không cái lợi là cho họ màTừ đó đương nhiên cũng rút ra Kn với bên mình là phải thực hiện đúng cái quy định H Đ viết trong 1 ngày trị giá 20tr trở lên mới được khấu trừ thuế đúng không nàoChúc bạn thành công !
By songthan_tp2000
#158141 1. xuất hóa đơn cho khách hàng là 63 triệu, nhưng khách hàng CK có 62,5 triệu, vậy 500 ngàn đó bạn ĐK thu trước mặt được: N111/C131 : 500K (nhưng nếu g.trị hđ là 63 tr thì khách hàng phải t.toán = CK hết mới được khấu trừ VAT đv, còn 63 tr là tổng của nhiều h.đơn có g.trị < 20tr thì khách hàng t.toán = TM được)

2. xuất hóa đơn k/hàng thanh toán nhưng còn thiếu 500đ thôi,mình ĐK vào TK CP khác: N811/C131 : 500đ (vì lúc này cty bạn bị khách hàng trả thiếu 500đ nên bạn bù = chi phí khác 811)

3. Khi người bán xuất hóa đơn cho Cty mình, mà Cty mình CK dư có 6đ vậy bạn ĐK vào Chi Phí khác: N811/C331: 6đ (vì bạn trả thừa 6đ)

4. Khi người bán xuất HĐ Giám đốc bạn chuyển dư số trước là 3 triệu, bây giờ bên bán trả lại số trước dư đó cho bên bạn thì ĐK N111, 112/C331: 3 tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement