By khinh_bi
#158282
Trích:Nguyên văn bởi mainhadat24h


Mình chưa làm tờ khai thuế muôn bài lần nào? Mọi người chỉ dẫn mình với nhá. Bây h ct mình mới làm tờ khai thuế muôn bài vì thành lập mà không hoạt động?


có j đâu có mẫu hết mà. làm theo mẫu rùi in ra 3 tờ nộp.Thuế môn bài áp dụng đối với các loại hình doanh nghề có đăng ký kinh doanh được áp dụng như sau theo mức vốn điều lệ:Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000

Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 2.000

Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 1.500

Bậc 4 Dưới 2 tỷ đồng 1.000

By mbf_toji
#158284 Bạn có thể lấy form tờ khai từ mẫu biểu của Thông tư 60

Còn bậc thuế môn bài bạn có thể tham khảo thông tư 42 chỉ dẫn về thuế MB.

Mình nghĩ trong thư viện của Dân các văn bản này có đủ, nếu không bạn cho mail mình gửi mẫu biểu và thông tư cho.
By mytamfansmytamfans
#158285
Trích:Nguyên văn bởi mainhadat24h


Mình chưa làm tờ khai thuế muôn bài lần nào? Mọi người chỉ dẫn mình với nhá. Bây h ct mình mới làm tờ khai thuế muôn bài vì thành lập mà không hoạt động?


làm TK thuế môn bài cũng dễmà, bạn lấy form rùi điền thông tin DN vào, tuỳ vốn điều lệ của cty mà phải nộp thuế bậc mấy thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement