By nghiadialanoitoinam
#158099 Mình chưa làm tờ khai thuế muôn bài lần nào? Mọi người chỉ dẫn mình với nhá. Bây h ct mình mới làm tờ khai thuế muôn bài vì thành lập mà không hoạt động?
By satada8x
#158100 sáng thứ 7 kho bạc vẫn làm chuyện đấy.

Bạn hỏi cán bộ quản lý theo cấp chương, khoản của công ty bạn.

Tiểu mục môn bài của bạn là 1804, nộp 1 triệu/năm

Nộp trước chậm 1 vài ngày không sao đâu, tương tự như hạn nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng hạn là ngày 20 nhưng quá ngày 25 mình chưa nộp thì họ mới bắt đầu tính phạt nộp chậm cơ mà.

Bạn đừng lo!

Sợ gì Thuế chứ.
By be_thodia_iuanh91
#158116 Có gì thứ 2 nộp cũng được bạn ơi. Không có vấn đề gì cả đâu ah. Thứ 7 mà rơi vào ngày 20 & 30 thì người ta vẫn cho thêm một ngày nữa mà. Bạn hỏi người ta xem hay lên mạng xem cty bạn có mã số Chương và khoản mực thế nào rồi sau đó ghi tiểu mục nếu cty bạn thuộc cấp 1 thì thuế môn bài sẽ là 1800, GGT 1700, TNDN 1050 Và đối công ty thuộc cấp bậc 2 thì MB 1802, GTGT 1701, TNDN 1052. Nêu là cty mình làm UNC mình chỉ ghi ở phần nội dụng nộp thuế... 754-195-1802 ( ĐỐI VỚI NỘP MÔN BÀI).Đây là những gì mình biết. Chúc cả nhà kế cuối tuần vui vẻ.
By Denver
#158119 Mẫu Tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI mới nhất

Cách ghi tờ khai thuế môn bài cụ thể như sau:


Số tiền ghi trên tờ khai tính theo đơn vị là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai.

Các chỉ tiêu trong tờ khai thuế Môn bài thực hiện như sau:


[01] Kỳ tính thuế: Cơ sở kinh doanh phải ghi rõ năm tính thuế môn bài.
[02] Người nộp thuế: Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài. Nếu là trụ sở chính thì ghi tên của trụ sở chính. Nếu là chi nhánh ở khác địa phương với trụ sở chính phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động thì ghi theo tên chi nhánh.
[03] Mã số thuế: Ghi theo mã số thuế đầy đủ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.
[04],[05],[06] Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/ thành phố: Ghi theo địa chỉ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.
[07],[08],[09] Điện thoại, Fax, Email: Ghi theo số để có thể liên lạc với cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.
[10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm:
+ Nếu Người nộp thuế khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.
+ Nếu Người nộp thuế trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.
[11] Người nộp thuế môn bài: Ghi theo tên giống chỉ tiêu [02].
Ghi các cột tương ứng như sau: Cột “Vốn đăng ký hay thu nhập một tháng”: ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.
Cột “Bậc môn bài” và cột “Mức thuế môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính.
[12] Ghi rõ tên, địa chỉ của các cơ sở kinh doanh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương.
Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.
Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh... hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.
[13] Ghi tổng số thuế môn bài phải nộp (tổng cộng của cột mức thuế môn bài).

Chú ý: Điều kiện Tờ khai thuế Môn bài hợp lệ:
Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

- Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.
- Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của cơ sở kinh doanh.
- Được người thay mặt theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Chúc các bạn làm tốt việc kê khai thuế môn bài!
- Nơi nộp: kho bạc quận nơi Cty đặt trụ sở và kê khai thuế. Có thể chuyển khoản và nên nhớ số tài khoản cơ quan thuế chủ quản để tránh nộp nhầm.


Update 2014, bạn có thể kê khai thuế môn bài :
viewtopic.php?f=144&t=142713
By Egan
#158132 hic

ngày mai thứ 7 nó đóng cửa kho bạc rồi

vì thế nên mới đăng lên hỏi các bạn nè

vì ngày mai chỉ có ra ngân hàng thôi
By pe_shock_yeu_anh_oy
#158138 Các bước:1, Công ty bạn vốn điều lệ 999 triệu ==> thuế môn bài bậc 4, nộp 1 triệu.

Ghi thông tin trên tờ kê khai thuế môn bài (ghi vào các chỉ tiêu) không khó, ví dụ:

Mẫu số: 01/MBA1 (Ban hành kèm theo thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm 2010[02] Người nộp thuế: (Ghi tên công ty bạn)

[03] Mã số thuế:

[04] Địa chỉ:

[05] Quận/huyện:

[06] Tỉnh/Thành phố:

[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: [10]

Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu "X" nếu có)CHỈ TIÊU VỐN ĐĂNG KÝ BẬC MÔN BÀI MỨC THUẾ MÔN BÀI[11]Người nộp thuế môn bài 999,999,999 4 1,000,000 đ

[12] Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

[13]Tổng số thuế môn bài phải nộp 1,000,000tui cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu vừa kê khai./

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2010

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký tên, đóng dấu)2, Bạn ra Kho bạc Nhà nước Quận nơi Công ty đăng ký kinh doanh, hỏi xem nộp trước vào NSNN ở điểm thu của ngân hàng nào.

Ra ngân hàng, kê khai vào BẢNG KÊ NỘP Thuế, dưới đây là mẫu của bên công ty mình mới làm:BẢNG KÊ NỘP THUẾ Mẫu số: 01/BKNT

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của BTC

Người nộp thuế : Công ty ....... Mã số thuế : .......

Địa chỉ : ..... Huyện ...... Tỉnh Hà Nội

Phần dành cho người nộp thay :

Người nộp thay: Mã số thuế :

Địa chỉ :.... Huyện Tỉnh

Đề nghị KBNN (NH) (1) trích TK số hay chuyển trước mặt

Để nộp vào NSNN  (hoặc) TK tạm thu số tại KBNN

Cơ quan quản lý thu : Chi cục thuế Quận .........Mã số : Tờ khai HQ, QĐ số : ngày

Loại hình XNK (hoặc) Bảng kê biên lai số (2) ngàySTT Nộidung cáckhoản nộp NS Mãchương Ngành KT(K) NDKT(TM) Kỳthuế Sốtiền

1 Thuế môn bài 754 099 1804 Năm2010 1.000.000,đ

Tổng cộng 1.000.000, đTổng số trước ghi bằng chữ: Một triệu đồng./

.................................................. .................................................. .....................................

Bảng kê loại trước nộp (sử dụng trong trường hợp nộp trước mặt)

Loại mệnh giá Số tờ/miếng Thành tiền Loại mệnh giá Số tờ/miếng Thành tiền

Giấy Kim loại Giấy Kim loại

Tổng số: …………………….. Bằng chữ:

Ngày… tháng… năm…

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN KBNN (NGÂN HÀNG) Người nộp trước Kế toán trưởng (3) Thủ trưởng đơn vị(3) Người nhận trước

(Ký, ghi họ tên)Ghi chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp trước trích tài khoản tại KBNN (hay trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi vừa tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;

- (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp trước vào KBNN theo bảng kê biên lai;

- (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp trước bằng chuyển khoản.


3, Mình nghĩ chắc là bạn sẽ phải nộp phạt vì nộp chậm thuế môn bài đấy (ở Quận mình hạn nộp trước là 30/1), khoản phạt thế nào thì bạn hỏi kỹ ở chỗ ngân hàng nơi nộp trước và kê vào bảng kê nộp thuế luôn.Chúc bạn làm tốt!
By meaningoflife_pinacoladaboy
#158152 cái tờ giấy nộp trước vào ngân sách nhà nước ấy bạn ghi theo thế này nhà:

bạn điền nốt địa chỉ công ty của bạn , MST. KBNN nơi nộp thuế bạn hỏi chương, khoản , mục rồi điền nốt vào sau đó mang cái giấy này ra Ngân Hàng bảo họ chuyển cho nhé

- cty của bạn VĐL < 2tỷ do vậy mức thuế là 1tr đồng nhé!
By cent_yang
#158269 Bạn nộp trước thì nộp vào Tài Khoản của Chi Cục Thuế Quận Huyện nơi công ty bạn đặt trụ sở kinh doanh nhé! Có thể lên trực tiếp Cục Thuế Quận Huyện để hỏi số Tài Khoản,

Có thể nộp bằng trước mặt tại Chị Cục Thế Quận Huyện đó!
By bunbozoheo
#158270 Năm nay nộp thuế môn bài bạn ra Ngân hàng nông nghề điểm thu ngân sách nhà nước nộp nhé.

Trước khi đi nộp trước cậu hỏi lại cán bộ quản lý trực tiếp cơ quan bạn xem chương loại khoản mục phải nộp thuế môn bài thế nào.

Từ đó ra ngân hàng họ sẽ đưa cho bạn mọt tờ khai đièn đầy đủ theo mẫu nộp trước thế là xong thôi. Không có gì phải e sợ bạn nhé.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement