By lucifer.ginta
#135369 Mọi người cho mình hỏi chút, mình mới làm kế toán nên muốn hỏi nộp thuế môn bài thì cần những thủ tục gì hả tất cả người. Và năm 2010 này có phải đăng ký dự kiến tổng quỹ lương của cty nữa không ạh

Thank nha.
By antenna_ashley_17
#135372 Bạn làm tờ khai thuế MB theo mẫu 01/MBAI vag làm tờ nộp trước vào NSNN để qua kho bạc nộp thuế luôn. Cty bận thuộc bậc thuế bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000đ

Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000đ

Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000đ

Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000Thân
By qwe_jkl
#135378
Trích:Nguyên văn bởi thanhhaiqn84


Mọi người cho mình hỏi chút, mình mới làm kế toán nên muốn hỏi nộp thuế môn bài thì cần những thủ tục gì hả tất cả người. Và năm 2010 này có phải đăng ký dự kiến tổng quỹ lương của cty nữa không ạh

Thank nha.


Làm tờ khai mẫu 01/MB.Tuỳ vào bậc thuế mà nộp trước vào kho bạc.

Đăng ký quỹ lương với cơ quan thuế vừa bỏ từ đầu năm 2008 rồi bạn nhé.
By kokotsk2003
#135386 Thế trong mục:

1. Kỳ tính thuế: là ghi năm 2010 hả tất cả ngươờ

11, người nộpthuế môn bài: là tên CTy àh

12: Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng đất phương

(ghi rõ tên, địa chỉ): nghĩa là sao ạh.

Mìnhko hiểu lắm, tất cả người chỉ giúp mình nha

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-

cu bi lên mạng mà down về
By Patamon
#135387
Trích:Nguyên văn bởi thanhhaiqn84


Mọi người cho mình hỏi chút, mình mới làm kế toán nên muốn hỏi nộp thuế môn bài thì cần những thủ tục gì hả tất cả người. Và năm 2010 này có phải đăng ký dự kiến tổng quỹ lương của cty nữa không ạh

Thank nha.


Cũng không có thủ tục j đâu bạn ah. Bạn chỉ cần làm tờ khai thuế môn bài rồi lên chi cục thuế đóng dấu. Chi cục thuế sẽ giữ lại 2 bản và trả lại cho bạn một bản. Bạn cầm tờ khai đó wa kho bạc nhà nước nộp trước là xong.

Chúc bạn thành công!
By Kasia
#135389
Trích:Nguyên văn bởi thanhhaiqn84


Mọi người cho mình hỏi chút, mình mới làm kế toán nên muốn hỏi nộp thuế môn bài thì cần những thủ tục gì hả tất cả người. Và năm 2010 này có phải đăng ký dự kiến tổng quỹ lương của cty nữa không ạh

Thank nha.


Bạn xác định số thuế môn bài phải nộp theo số vốn điều lệ trên ĐKKD- Bậc 1 Trên 10 tỷ thuế MBài:3.000.000

- Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ thuế MBài: 2.000.000

- Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ thuế MBài:1.500.000

- Bậc 4 Dưới 2 tỷ thuế MBài: 1.000.000

(Thông tư Số: 42/ 2003/TT-BTC)Làm Tờ khai thuế môn bài Mẫu số: 01/MBAI (Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)Khi nộp tiền: GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mẫu số: C1- 02/NS

(Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính)

Nộp trước 30/01/2010.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement