By danh_dat99
#130623 Nha­­m hỗ tro­­ cho các DN trong bối cảnh suy thoái l\\kinh tế toàn cầu, Chính phủ vừa quyết định giảm 30% thuế TNDN t­u­ quý IV na­m 2008 đến hết na­m 2009 và giãn 9 tháng đối vo­i số thuế TNDN phát sinh phải nộp trong tho­i lỳ này. rất mong các bạn chỉ giáo giúp cách hạch toán khoản hỗ tro­j của Nhà nu­o­c này nhé
By hoangnguyen_2108
#130753 Hạch toán gì nữa bạn.

Thuế TNDN bất phải nộp 30% tức là số lợi nhuận tăng thêm 30% thôi chớ có gì mà phải hạch toán. hic...hic...
By cammje_cammje_05
#130809 cha­ng lẽ lo­i nhuận tu 30% thuế TNDN tu nhiên bay đi à, Mình muốn bạn giúp định khoản nghề vụ này, Ví dụ; thuế TNDN phải nộp 1.000.000 đ vậy định khoản các nghề vụ tiếp theo là gi? thank in advance!
By thisi_baby
#130843
Trích:Nguyên văn bởi tue16ch


Nha­­m hỗ tro­­ cho các DN trong bối cảnh suy thoái l\\kinh tế toàn cầu, Chính phủ vừa quyết định giảm 30% thuế TNDN t­u­ quý IV na­m 2008 đến hết na­m 2009 và giãn 9 tháng đối vo­i số thuế TNDN phát sinh phải nộp trong tho­i lỳ này. rất mong các bạn chỉ giáo giúp cách hạch toán khoản hỗ tro­j của Nhà nu­o­c này nhé


Mình thấy ở công ty mình khi làm báo cáo để làm thủ tục vay vốn ngân hàng thì tính thế này:

LN trước thuế x 25% x 70% và vẫn định khoản bình thường.
By anhphailamsao_khiemkhongobenanh
#130893 xin lỗi cho toi hỏi bạn co đang làm công tác kế toán không? nếu bất làm kế toán thì ý kiến của bạn chỉ là chủ quan

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-

xin lỗi cho toi hỏi bạn co đang làm công tác kế toán không? nếu bất làm kế toán thì ý kiến của bạn chỉ là chủ quan, hời hợt, bất đọc rõ câu hỏi của tôi
By phu_cuong
#130945
Trích:Nguyên văn bởi tue16ch


Nha­­m hỗ tro­­ cho các DN trong bối cảnh suy thoái l\\kinh tế toàn cầu, Chính phủ vừa quyết định giảm 30% thuế TNDN t­u­ quý IV na­m 2008 đến hết na­m 2009 và giãn 9 tháng đối vo­i số thuế TNDN phát sinh phải nộp trong tho­i lỳ này. rất mong các bạn chỉ giáo giúp cách hạch toán khoản hỗ tro­j của Nhà nu­o­c này nhé


Hạch toán Thuế TNDN chưa được giảm Nợ 821-Có 3334 (XXX * 25%) và KC N 911-C821

HT số thuế dc giảm Nợ 821 - Có 3334 (Ghi âm số thuế được giảm (XXX * 25% * 30%))

Kết chuyển sang 4212 Nợ 4212 - Có 821 (Ghi âm số thuế được giảm)
By Arber
#130959 Thuế TNDN như thế này này,

Ví dụ Thuế TNDN của công ty bạn là 100tr thì

Bạn sẽ được giảm 30% :

Số thuế được giảm 30tr, còn lại 70tr

sẽ tính thuế 70% trên 70tr đó tức à 49tr

Số trước đóng là 49tr,Nhớ là làm một tờ giấy đi kèm, ghi rõ cụ thể như thế nhé, nộp chung với tờ khai.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement