By i_love_you_foreve_215
#129525 Dân kế toán ơi giúp mình với.

Mình bối rối bất biết thuế thu nhập cá nhân mà DN nộp hộ cho người lao động có được tính vào chi phí hợp lý không?
By d2v_kts
#129700
Trích:Nguyên văn bởi Tuan Ha


Dân kế toán ơi giúp mình với.

Mình bối rối bất biết thuế thu nhập cá nhân mà DN nộp hộ cho người lao động có được tính vào chi phí hợp lý không?


Theo quy định thuế TNCN là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân có phát sinh thu nhập đến mức chịu thuế. Do đó, doanh nghề thương người lao động nộp luôn cho họ là điều đáng quý, nhưng khoản nộp hộ này chỉ được đưa vào chi phí kế toán và loại khỏi chi phí tính thuế TNDN.
By Foster
#129827 Nếu doanh nghề trả lương theo hình thức gross thì trong trước lương trả cho nhân viên vừa có thuế khi đó thuế được tính vào chi phí hợp lý. Còn tự nhiên mà cho khoản đó trong khi hợp cùng không quy định thì nó bất phải là chi phí hợp lý.
By Arny
#129889
Trích:Nguyên văn bởi trinhdanhhoa


Nếu doanh nghề trả lương theo hình thức gross thì trong trước lương trả cho nhân viên vừa có thuế khi đó thuế được tính vào chi phí hợp lý. Còn tự nhiên mà cho khoản đó trong khi hợp cùng không quy định thì nó bất phải là chi phí hợp lý.


Có chắc bất vậy bạn? Trả lương như bạn nói là như thế nào nhỉ? Có tính thuế để nộp bất ta?
By mrright.shop
#129918 Mình hạch toán như thê này có đúng không?

Tổng lương là 10 nhưng số thuế phải nộp là 2 còn thực chi cho NLĐ là 8, mình hạch toán là:

Nợ 642: 8

Có 334: 8

Nợ 811: 2 (bỏ ra ngoài khi tính thuế TNDN)

Có 3335: 2
By headstrong_2708
#129990 Trường hợp này vừa từng trao đổi trên dân kế toán. Tiền lương trả cho nhân viên bao gồm cả trước thuế. VD: thực lương của nhân viên trên hợp cùng là 5 triệu, trên hợp cùng có trả thuế TNCN cho nhân viên khi đó trên bảng lương có trước thuế là 5,5 triệu, nhưng thực nhận của nhân viên chỉ có 5 triệu.
By Theanh_thegioisocuaban
#129999
Trích:Nguyên văn bởi trinhdanhhoa


Trường hợp này vừa từng trao đổi trên dân kế toán. Tiền lương trả cho nhân viên bao gồm cả trước thuế. VD: thực lương của nhân viên trên hợp cùng là 5 triệu, trên hợp cùng có trả thuế TNCN cho nhân viên khi đó trên bảng lương có trước thuế là 5,5 triệu, nhưng thực nhận của nhân viên chỉ có 5 triệu.


Lương phải trả (gross) : Nợ TK 642,627,622 .../ Có TK 334

BHXH, BHYT phải nộp : Nợ TK 334, 642,627,622 .../ Có TK 338

Thuế TNCN phải nộp : Nợ TK 334/ Có TK 333Lương được tính là chi phí hợp lý là lương net thôi bạn ạh.
By Theodore
#130061
Trích:Nguyên văn bởi trinhdanhhoa


Nhờ mấy mod vào giải thích hộ em trường hợp này với. Em thì vẫn nghi đó là chi phí hợp lý còn giải thích cặn kẽ được thì bất có đủ tiềm năng


Theo tớ thì thế này nhé. Ví dụ lương Net của nhân viên = 5tr.

**Nếu tính lương Net thì chi phí DN là 5.000.000 đ

DN phải nộp cho NS nhà nước 250.000 đ trước thuế TNCN của NV này.**Nếu tính lương Gross như bạn (giả sử lương Gross chỉ bao gồm thuế TNCN) => chi phí DN là 5.250.000 đ

DN phải nộp cho NS nhà nước 250.000 đ thuế TNCN.Thử so sánh 2 phép tính trên ta có thể thấy nếu tính chi phí lương theo lương Gross thì DN lợi được 250.000 đ và Ngân sách nhà nước bị mất đi 1 khoản thuế TNDN tương ứng với số chi phí này. Nếu DN được tính chi phí lương theo lương Gross thì chẳng có DN nào tính theo lương Net làm gì, và như vậy Thuế có chấp nhận không
By damnha_nt
#130067
Trích:Nguyên văn bởi betrangxxx


Theo tớ thì thế này nhé. Ví dụ lương Net của nhân viên = 5tr.

**Nếu tính lương Net thì chi phí DN là 5.000.000 đ

DN phải nộp cho NS nhà nước 250.000 đ trước thuế TNCN của NV này.**Nếu tính lương Gross như bạn (giả sử lương Gross chỉ bao gồm thuế TNCN) => chi phí DN là 5.250.000 đ

DN phải nộp cho NS nhà nước 250.000 đ thuế TNCN.Thử so sánh 2 phép tính trên ta có thể thấy nếu tính chi phí lương theo lương Gross thì DN lợi được 250.000 đ và Ngân sách nhà nước bị mất đi 1 khoản thuế TNDN tương ứng với số chi phí này. Nếu DN được tính chi phí lương theo lương Gross thì chẳng có DN nào tính theo lương Net làm gì, và như vậy Thuế có chấp nhận bất


1. Thuế TNCN bất được tính vào chi phí hợp lý (theo quy định của luật thuế TNDN) bất kể hình thức nào.2. Lương gross hay net cũng đều chung 1 ý nghĩa: thuế TNCN là khoản trước của người lao động nộp, DN chỉ là người nộp thay.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement