By Gaston
#7406 Cho mình hỏi thuế TNCN nếu trong quý 2 bất phát sinh thì mình có phải nộp tờ khai hok vây?Vì hôm vừa rồi đi nộp tờ khai thấy tất cả người bảo từ quý 2 đi hok phát sinh cũng phải nộp tờ khai TNCN.
By Maynor
#7645 Trích: Nguyên văn bởi HajAnh3012 Cho mình hỏi thuế TNCN nếu trong quý 2 bất phát sinh thì mình có phải nộp tờ khai hok vây?Vì hôm vừa rồi đi nộp tờ khai thấy tất cả người bảo từ quý 2 đi hok phát sinh cũng phải nộp tờ khai TNCN. Chỉ coá TKT thuế GTGT , TNDN thì mới là bất phát sinh vẫn phải nộp TKT thoy bạn nhé. TKT TNCN khôngphát sinh khôngphải nộp bạn ah
By usa_star
#7928 Trích: Nguyên văn bởi quynhduan Chỉ coá TKT thuế GTGT , TNDN thì mới là bất phát sinh vẫn phải nộp TKT thoy bạn nhé. TKT TNCN khôngphát sinh khôngphải nộp bạn ah thuế TNCN không phat sinh thì vẫn phải nộp tờ khai theo quý đấy bạn
By Terrel
#8078 Trích: Nguyên văn bởi phongkhong24 thuế TNCN không phat sinh thì vẫn phải nộp tờ khai theo quý đấy bạn đúng vậy đấy bạn ah,nếu hàng tháng mà phát sinh thuế TNCN ban làm theo tháng còn không phát sinh thì phải làm theo quý tờ khai 02-TNCNtheo tổng số người lao động trong 3 tháng và tổng số trước công, trước lương doanh nghề phải chi trả.
By Karlens
#8635 Trích: Nguyên văn bởi HajAnh3012 Cho mình hỏi thuế TNCN nếu trong quý 2 bất phát sinh thì mình có phải nộp tờ khai hok vây?Vì hôm vừa rồi đi nộp tờ khai thấy tất cả người bảo từ quý 2 đi hok phát sinh cũng phải nộp tờ khai TNCN. Không phải nộp đâu bạn ạ.Nhưng cuối năm vẫn phải làm quyết toán đó.
By Erland
#8894 Trích: Nguyên văn bởi HajAnh3012 Cho mình hỏi thuế TNCN nếu trong quý 2 bất phát sinh thì mình có phải nộp tờ khai hok vây?Vì hôm vừa rồi đi nộp tờ khai thấy tất cả người bảo từ quý 2 đi hok phát sinh cũng phải nộp tờ khai TNCN. Ngày 20/07/2009 Tổng cục Thuế có Công văn số 2970/TCT-TNCN theo đó trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập bất phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thơì chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
By Seamus
#8931 Trích: Nguyên văn bởi tiensinh Ngày 20/07/2009 Tổng cục Thuế có Công văn số 2970/TCT-TNCN theo đó trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập bất phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thơì chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Bác có công văn này thì gửi lên cho tất cả người xem với nhé!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement