By c0p_c0n_0nljne
#117618 thuế môn bài được hiểu như thế nào và thuế môn bài phải nộp được dịnh khoản như thế nào

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By si.roho
#117698 thuế môn bài là 1 khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trhuộc tất cả thành phần kinh tế.tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, của hàng, nhà máy, phân xưởng.... trực thuộc đơn vị chính) điều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.đk: N 6422: C 3338:
Blog Tâm sự:
  • Bố tôi mãi vẫn như trẻ mới lớn | 01:05 ...
  • Tôi đã có thể để tình cảm ngoài vợ chồng ở yên trong lòng | 12:05 ...
  • Lúc đầu tôi quen người tình chỉ vì dục vọng bản thân | 01:05 ...
  • Tôi có tình cảm với chị vợ | 01:05 ...
  • Bạn gái có hành động mờ ám với tình cũ | 11:05 ...
  • Cưới 3 năm tôi chưa bao giờ được chồng động viên | 12:05 ...
By bachhop172000
#117719 Trích:
Nguyên văn bởi QuyenNguyen1 thuế môn bài được hiểu như thế nào và thuế môn bài phải nộp được dịnh khoản như thế nào
- Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả thành phần kinh tế.- Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng, nhà máy, phân xưởng,... trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.Hạch toán:Căn cứ vào vốn điều lệ để tính thuế môn bài. Khi tính thuế môn bài bạn ghi N642/C3338Khi nộp thuế môn bài bạn ghi N3338/C111
By daukhocuaem_la_cuaanh
#117725 bạn có biết nguồn gốc của từ môn bài là từ đâu không?
Theo nghĩa hán việt "môn bài" có nghĩa là thẻ treo cửa, từ này xuất phát từ tục của người Hoa , ngày xưa để quản lý các hộ kinh doanh, người ta thuờng treo ở trước cửa mỗi hộ kinh doanh 1 miếng thẻ (bài)
Cho đến ngày nay mặc dù người ta kinh doanh bất như xưa nữa nhưng người ta vẫn dùng tên là thuế môn bài

Về quy định nộp thuế môn bài:
-Đối với hộ kinh doanh cá thể, luật quản lý thuế quy định các bậc thuế môn bài gồm 6 bậc phụ thuộc trên thu nhập 1 tháng của hộ kinh doanh
-Đối với tổ chức kinh tế: Có 4 bậc môn bài phụ thuộc vào vốn đăng ký hay vốn điều lệ của tổ chức
khai thuế môn bài bạn phải khai thuế theo năm
Còn cụ thể về cách khai thuế, các trường hợp cụ thể bạn tham tiềmo thêm nha
By duckduck_vitvit
#117760 Trích:
Nguyên văn bởi QuyenNguyen1 thuế môn bài được hiểu như thế nào và thuế môn bài phải nộp được dịnh khoản như thế nào
Thuế môn bài là một sắc thuế gián thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghề và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, phụ thuộc vào số vốn đăng ký hay doanh thu của năm kinh doanh kế trước hay giá trị gia (nhà) tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng đất phương.Hạch toán thuế phải nộp:N 142 (do nó tính chất năm nên phải phân bổ cho các tháng trong năm)C 3338Đóng thuế:N 3338C 111/112Hàng tháng phân bổ vào chi phí:N 6425C 142Thân!
By utcung_thanhhoa
#117828 Trích:
Nguyên văn bởi betrangxxx Thuế môn bài là một sắc thuế gián thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghề và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, phụ thuộc vào số vốn đăng ký hay doanh thu của năm kinh doanh kế trước hay giá trị gia (nhà) tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng đất phương.Hạch toán thuế phải nộp:N 142 (do nó tính chất năm nên phải phân bổ cho các tháng trong năm)C 3338Đóng thuế:N 3338C 111/112Hàng tháng phân bổ vào chi phí:N 6425C 142Thân!
Nộp thuế môn bài sao phải phân bổ ra hàng tháng hả bạn Tính thuế N6422/3338Nộp thuế N3338/1111
By mavuong_lechibinh
#117840 Trích:
Nguyên văn bởi nhihuong Nộp thuế môn bài sao phải phân bổ ra hàng tháng hả bạn Tính thuế N6422/3338Nộp thuế N3338/1111
Thuế môn bài được thu hàng năm, nó là chi phí liên quan đến 1 năm SXKD của công ty chứ bất phải thuế nộp theo tháng nên phải phân bổ theo tháng, nhưng do số trước nộp thuế ít (1tr đến 3tr) nên có nhiều doanh nghề thường đưa ngay vào chi phí N 642. Riêng mình vẫn phân bổ cho 12 tháng.Thân !
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#404815 Thuế môn bài là một sắc thuế gián thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hay doanh thu của năm kinh doanh kế trước hay giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.
Hình đại diện của thành viên
By mr90hoang
#503095 đồng ý với ý kiến là thuế môn bài là phải nộp vào đầu năm, đầu kỳ nên phải hạch toán vào 142 rồi phân bổ, nhưng vì lý do là khoản chi phí đó quá ít nên một số doanh nghiệp có thể hạch toán luôn vào 642, không cần qua 142 và luật kế toán cũng cho phép như thế. Những chi phí trả trước quá ít thì có thể hạch toán luôn vào trong 1 kỳ mà không cần phân bổ. Thân !
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online