Hình đại diện của thành viên
By ngochuyenkt178
#607825 cho em hoi?
công ty cổ phần du lịch và đào tạo ABC thành lập tháng 10/2012 hoạt động trong lĩnh vực du lịch và đào tạo. công ty tiến hành xây dựng hội trường 200 chỗ ngồi, đầu từ trang thiết bị công cụ trị giá 1.1tỷ, bao gồm VAT 10%. biết hội trường dùng chung lĩnh vực du lịch và đào tạo trong kỳ công ty chưa phát sinh doanh thu. vậy, làm sao để khấu trừ thuế gtgt, và được khấu tru bao nhiêu? co anhc hi nao giup
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#608001 - Số thuế GTGT phải nộp (Nếu số thuế GTGT đầu vào < số thuế GTGT đầu ra).
- Số thuế GTGT được khấu trừ (Nếu số thuế GTGT đầu vào > số thuế GTGT đầu ra).

Chưa phát sinh doanh thu tức bạn được khấu trừ 10% vào kỳ tính thuế sau hay được xét hoàn thuế.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement