By hoanganhqsx
#82349 Trích: Nguyên văn bởi thanthai Vậy chuyện phòng ấn chỉ bất cho doanh nghề mua hoá đơn, bạn thấy thế nào? Cả 3 TH bạn đưa ra, nếu nói là sai thì lần nào mình cũng sai tương tự như bạn cả. Trg cuốn Hđ từ số đầu đến số cuối tất cả mình đều ghi hình thức thanh toán "TM/CK", đóng dấu Bán hàng qua dt cũng hết 30-35 số mà mình cũng không hề ghi lại sdt of KH. Theo mình nghĩ thì TH of bạn, không riêng gì bạn mà rất nhìu ng đều ghi như vậy. Bạn nên hỏi rõ lại bên Thuế về vde này đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement