By lethailoc_nguyenthithao
#82196 các bạn cùng thảo luận vấn đề này nhé (thực tế):Công ty khi mua hoá đơn giá trị gia (nhà) tăng, vừa bịphòng chốngấn chỉ lập biên bản và ngừng bán hoá đơn với các lý do sau:- thứ nhất: trên liên 1 của 2 tờ hoá đơn doanh nghề quên bất đóng dấu ngựa số thuế.- thứ hai: một tờ hoá đơn doanh nghề bán hàng qua điện thoại, vừa đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại" nhưng bất ghi số điện thoại của khách hàng.- thứ ba: hình thức thanh toán trên tờ hoá đơn doanh nghề ghi TM/CK. các bạn đọc nhiều hiểu rộng lớn chỉ giúp em xem các trường hợp ngừng bán hoá đơn được quy định tại văn bản pháp luật nào? và với 3 "sai phạm" của doanh nghề trên bị sử lý như thế nào và theo văn bản nào pháp luật nào? Và bao lâu để doanh nghề mua được hoá đơn?Thank các bạn nhiều!
By forevergiacmo
#82212 Cái này mình nghĩ chỉ là cảnh cáo thôi! Còn thủ tục hành chính ở mình vẫn thế mà!
By Norval
#82240 theo mình công ty bạn bất có gì sai phạm cả vì khi bán hoá đơn cho doanh nghề bạn thuế yêu cầu đóng dấu vào quyển hoá đơn xong thuế kiểm tra lại nếu thấy thiều hay thấy dấu đóng mờ thì trực tiếp người kiểm tra sẽ đóng dấu lại thứ hai là hình thức thanh toán là TM/CK là đúng nhất vì khách hàng thíc thanh toán cả hai trường hợp có thể xảy rathứ ba bán hàng qua điện thoại không nên phải ghi số điện thoại vì trên hoá đơn vừa có công ty
By buomtrang6988
#82243 tui vừa đi mua hoá đơn rất nhiều lần và không lần nào là không mắc lỗi cả nhưng không hiểu vì lý do nào khác mà bạn bị lập biên bản bới các lỗi trên. Sau các lần như vậy rút kinh nghiệm thì lại xảy ra lỗi khác. tui làm tại HN vừa qua cục thuế HN, Thanh xuân, Ba Đình có thấy ai bị lập BB về lỗi này đâu mà chỉ thấy nhắc pải ghi chép đầy đủ mới thực hiện bán HĐ thôi. Còn bạn đặt ra tình huống này hay thực tế thì mình không rõ chi biết nếu lập BB thì pải có căn cứ thì mới làm được chứ không tuỳ tiện đâu. Xlỗi không giúp được bạn,làm CV hỏi cục thuế đảm bảo sẽ trả lời.
By Mr_Tomi
#82272 Trích: Nguyên văn bởi thanthai các bạn cùng thảo luận vấn đề này nhé (thực tế):Công ty khi mua hoá đơn giá trị gia (nhà) tăng, vừa bịphòng chốngấn chỉ lập biên bản và ngừng bán hoá đơn với các lý do sau:- thứ nhất: trên liên 1 của 2 tờ hoá đơn doanh nghề quên bất đóng dấu ngựa số thuế.- thứ hai: một tờ hoá đơn doanh nghề bán hàng qua điện thoại, vừa đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại" nhưng bất ghi số điện thoại của khách hàng.- thứ ba: hình thức thanh toán trên tờ hoá đơn doanh nghề ghi TM/CK. các bạn đọc nhiều hiểu rộng lớn chỉ giúp em xem các trường hợp ngừng bán hoá đơn được quy định tại văn bản pháp luật nào? và với 3 "sai phạm" của doanh nghề trên bị sử lý như thế nào và theo văn bản nào pháp luật nào? Và bao lâu để doanh nghề mua được hoá đơn?Thank các bạn nhiều! cái thứ 1 thì đúng , bạn có thể tham tiềmo thông tư 120/2002 của Bộ tài chính về quản lý và sử dụng hoá đơn GTGT , còn cái thứ 2 và thứ 3 thì chắc là cán bộ thuế chỉ định thăm dò xem bạn đi mua hoá đơn có nắm vững văn bản pháp luật bất chứ tớ chả thấy văn bản nào qui định nếu bán hàng qua điện thoại thì phải ghi số điện thoại của khách cả., người mua có thể thanh toán TM/CK (= TM hay CK) tuỳ vào tài chính của họ chứ bất phải tuỳ vào qui định của cơ quan thuế.
By Brantley
#82294 Trời, họ hành mìh thì nói vậy thôi,chứ bt như mình đi mua hoá đơn, cài nào BH qua điện thoại, mình cũng chỉ ghi như vậy đâu co ghi sổ dt làm j? còn khi ghi hoá đơn mình cũng vẫn ghi TM/CK có sao đâu, còn chuyện bạn thiếu dấu MST trên liên 1 thì phải đóng bổ sung, chẳng sao đâu, "nói kheo "với người ta là dc mà, quan trọng là liên 2 giao cho khách vừa đóng, Thân!
By Everhart
#82310 Trích: Nguyên văn bởi thanthai các bạn cùng thảo luận vấn đề này nhé (thực tế):Công ty khi mua hoá đơn giá trị gia (nhà) tăng, vừa bịphòng chốngấn chỉ lập biên bản và ngừng bán hoá đơn với các lý do sau:- thứ nhất: trên liên 1 của 2 tờ hoá đơn doanh nghề quên bất đóng dấu ngựa số thuế.- thứ hai: một tờ hoá đơn doanh nghề bán hàng qua điện thoại, vừa đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại" nhưng bất ghi số điện thoại của khách hàng.- thứ ba: hình thức thanh toán trên tờ hoá đơn doanh nghề ghi TM/CK. các bạn đọc nhiều hiểu rộng lớn chỉ giúp em xem các trường hợp ngừng bán hoá đơn được quy định tại văn bản pháp luật nào? và với 3 "sai phạm" của doanh nghề trên bị sử lý như thế nào và theo văn bản nào pháp luật nào? Và bao lâu để doanh nghề mua được hoá đơn?Thank các bạn nhiều! Bạn tham tiềmo quy định sau tại TT 120/2002/TT-BTC: Trích: 3.2- Trường hợp từ chối bán hoá đơn, tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn.a- Cơ quan thuế các cấp có quyền từ chối chuyện bán hoá đơn đối với tổ chức, cá nhân mua hoá đơn trong các trường hợp như sau:- Không đảm bảo đủ thủ tục quy định tại mục V phần B Thông tư này.- Không kê khai thuế hay có kê khai thuế nhưng bất có doanh thu tính thuế sau 01 tháng mua hoá đơn. - Không thực hiện báo cáo sử dụng hoá đơn theo quy định.b- Cơ quan thuế các cấp có quyền tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm:- Đình chỉ ngay đối với tổ chức, cá nhân có hành vi bán hoá đơn khống (hoá đơn trắng) và lập hoá đơn khống.- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dưới đây, vừa bị cơ quan thuế xử lý nhưng vẫn tiếp tục vi phạm như:+ Tẩy xoá hoá đơn, ghi hoá đơn có số lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ bất thống nhất giữa các liên hoá đơn.+ Cơ sở kinh doanh mất hoá đơn nhưng bất khai báo kịp thời (gian) theo quy định hiện hành với cơ quan thuế.+ Không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và thuế của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân vừa khắc phục các hành vi vi phạm nêu trên thì tiếp tục được cơ quan thuế xem xét để bán hoá đơn; thời (gian) hạn tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn tối (nhiều) đa không quá 3 tháng (90 ngày), kể từ khi có quyết định tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế. Nếu các hành vi vi phạm được khắc phục sớm hơn 3 tháng thì cơ quan thuế có biên bản để chấm dứt hiệu lực tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn. Trường hợp quá thời (gian) hạn 3 tháng mà các hành vi vi phạm chưa được khắc phục thì cơ quan thuế có thể kiến nghị với cơ quan cấp giấy phép kinh doanh đình chỉ rút giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân vi phạm. Nếu bạn thấy cơ quan Thuế xử lý chưa đúng thì bạn làm công văn kiến nghị để cơ quan Thuế đó trả lời.
By nhoc_catinh86
#82314 Trích: Nguyên văn bởi thanthai các bạn cùng thảo luận vấn đề này nhé (thực tế):Công ty khi mua hoá đơn giá trị gia (nhà) tăng, vừa bịphòng chốngấn chỉ lập biên bản và ngừng bán hoá đơn với các lý do sau:- thứ nhất: trên liên 1 của 2 tờ hoá đơn doanh nghề quên bất đóng dấu ngựa số thuế.- thứ hai: một tờ hoá đơn doanh nghề bán hàng qua điện thoại, vừa đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại" nhưng bất ghi số điện thoại của khách hàng.- thứ ba: hình thức thanh toán trên tờ hoá đơn doanh nghề ghi TM/CK. các bạn đọc nhiều hiểu rộng lớn chỉ giúp em xem các trường hợp ngừng bán hoá đơn được quy định tại văn bản pháp luật nào? và với 3 "sai phạm" của doanh nghề trên bị sử lý như thế nào và theo văn bản nào pháp luật nào? Và bao lâu để doanh nghề mua được hoá đơn?Thank các bạn nhiều! 1. Quên thì đóng lại.2. Không cần thiết phải ghi số dt và cũng chẳng ai bắt buộc cả.3. Bình thườngTóm lại 3 trường hợp trên bất phải là cơ sở để cơ quan thuế ngừng bán hóa đơn cho DN. Nếu DN có vi phạm thì tối (nhiều) đa cũng chỉ là tạm ngưng bán hóa đơn với thời (gian) gian tối (nhiều) đa 3 tháng. Chỉ ngừng bán khi DN có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về thuế hay hình sự.
By Jarron
#82333 Cả 3 điều nêu trên thì :Điều thứ nhất : Thuế có thể nhắc nhở doanh nghề thể hiện MST lên hóa đơn.Điều thứ 2 : Bán hàng qua điện thoại bất nhất thiết phải thể hiện số điện thoại của khách hàng trên hóa đơn.Điều thứ 3 : Hình thức thanh toán ghi : TM/CK bất sai vì khi ghi trước mặt khách hàng bất muốn trả trước mặt mà trả qua chuyển khoản thì sao?
By Tennyson
#82345 Trích: Nguyên văn bởi letuan28 Cả 3 điều nêu trên thì :Điều thứ nhất : Thuế có thể nhắc nhở doanh nghề thể hiện MST lên hóa đơn.Điều thứ 2 : Bán hàng qua điện thoại bất nhất thiết phải thể hiện số điện thoại của khách hàng trên hóa đơn.Điều thứ 3 : Hình thức thanh toán ghi : TM/CK bất sai vì khi ghi trước mặt khách hàng bất muốn trả trước mặt mà trả qua chuyển khoản thì sao? Vậy chuyện phòng ấn chỉ bất cho doanh nghề mua hoá đơn, bạn thấy thế nào?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement