Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán.
Các bạn cần các tài liệu học tập Kế toán thì vào đây: Tài liệu Kế toán & Kiểm toán
Hình đại diện của thành viên
By rica17
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014866 Ý bạn là trích nộp kinh phí công đoàn hay là mua sắm phục vụ cho công tác công đoàn?

Muốn chi công đoàn hợp lý thì phải trích nộp quỹ kinh phí công đoàn. Có quỹ rồi thì hạc toán bình thường thôi. có hóa đơn đỏ hay không cũng được.
Theo thông tư liên tịch số 119/2004 quy định mức và căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn
-Các doanh nghiệp trích nộp 2% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (Nếu có)
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement