Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp, chia sẻ kiến thức về thuế và kế toán, hạch toán.
Các bạn cần các tài liệu học tập Kế toán thì vào đây: Tài liệu Kế toán & Kiểm toán
By Tomas
#901264 Câu hỏi 410 (Trần Tấn Phát) : (ngày 23/01/09) Công ty chúng tui nằm trong khu chế xuất, tiền thuế đất khu chế xuất đã trả trước và đã có giấy chúng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất đó không sử dụng hết nên đã cho công ty khác thuê. Vì lý do chúng tui không có chức năng cho thuê trên giấy phép đầu tư nên tiền cho thuê chúng tui hạch toán vào thu nhập khác (TK 711) và tiền khấu hao đất chúng tui hạch toán vào chi phí khác (TK 811) đến tháng 3/2008 việc cho thuê chấm dứt và mảnh đất trên chúng tui không tiếp tục sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ để không. Xin hỏi việc trích khấu hao quyền sử dụng đất này chúng tui nên hạch toán vào đầu vào chi phí khác hay là vào chi quản lý?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By taido_lovelife
#901265 Trả lời:

Doanh thu cho thuê hoạt động quyền sử dụng đất của công ty bạn được ghi nhận là doanh thu cung cấp dịch vụ, hạch toán vào TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ). Vì vậy, tiền khấu hao quyền sử dụng đất được hạch toán vàoTK 627 -  Chi phí sản xuất chung (TK 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ). Từ thời điểm công ty bạn chấm dứt cho thuê quyền sử dụng đất, mặc dù không sử dụng thì theo quy định hiện hành, công ty bạn vẫn phải trích khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất và hạch toán vào TK 627 – Chi phí sản xuất chung (TK 6274).

P.T.Đ

 
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement