Chia sẻ cơ hôi, tư vấn những tài liệu hữu ích cho cộng đồng start up
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ cơ hôi, tư vấn những tài liệu hữu ích cho cộng đồng start up
By nhok4everinlove
#168589 Em có ước mơ là mở một cửa hàng bán xăng dầu nhưng mà không biết giá để xây dựng 1 cây xăng là bao nhiêu trước cả. ví dụ muốn mở 1 cây xăng có 2 cây bơm xăng và 1 cây bơm dầu chạy máy và 1 cây dầu hôi, thì cần khoảng bao nhiêu trước nếu tính tổng cả chi phí xây dựng (nền đất vừa có sẵn).
rất mong được sự giúp đỡ của những người đi trước

Hình đại diện của thành viên
By tui_chung
#168595 Khó thực hiện thật đó... Xăng dầu thì phải là doanh nghiệp cỡ lớn mới có cơ hội thôi. Mà vẫn lỗ như thường !!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement