Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ductan0305
#541299 Với videos có sound codec là Vo3+ thì mở bằng phần mềm nào vậy các bạn?

Đã dùng VLC, WMP, Kmplayer, Winamp, ... mà đều chỉ play được hình, không play được tiếng.

Mở bằng VLC:

No suitable decoder module:

VLC does not support the audio or video format "vo3+". Unfortunately there is no way for you to fix this.

Cài K-Lite Codec cũng không giải quyết được.

Có phần mềm nào có thể convert video loại này không ta?


Video với Vo3+:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

---------- Bài thêm lúc 11:21 ---------- Bài trước là lúc 09:55 ----------

Sặc, cái codec này chả Player nào hỗ trợ. Mò mẫm mãi cũng tìm được hướng giải quyết. Mình viết lên đây để bạn nào gặp rắc rối tương tự có thể giải quyết.


1. Đầu tiên ta tải Ogg Vorbis ACM Codec về.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Được 1 file nén, mình đổi lại tên là Ogg Vorbis ACM Codec.zip sau đó Extract to Ogg Vorbis ACM Codec. Nếu bạn Extract here, thì các file sẽ giải lung tung ra.


2. Giả sử bạn cài Codec vào gọn 1 folder. Ví dụ:


Vorbis mình tính cài ở:

D:\Program Files\Media Players\Ogg Vorbis ACM Codec


Ở trên mình có folder Ogg Vorbis ACM Codec sẵn rồi, chỉ chuyện copy bỏ vào folder Media Players.


3. Trên windows 32-bit, mở folder D:\Program Files\Windows 7\Media Players\Ogg Vorbis ACM Codec ra rồi nhấp chuột phải lên vorbisacm.inf và chọn Install.


Trên windows 64-bit:


- Nhấp Start, gõ cmd.exe rồi chuột phải lên cmd.exe chọn Run as administrator.


- Gõ cd %windir%\SysWOW64

rồi enter.


- Gõ rundll32 setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultInstall 0 D:\Program Files\Media Players\Ogg Vorbis ACM Codec\vorbisacm.inf

và enter.


- Mở video bằng Windows Media Player kiểm tra xem có âm thanh chưa. Tuy nhiên không dùng VLC được.

By Chay
By yomilk99
#541442 hướng dẫn cụ thể cho mình với , mình không làm được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement