Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ttc4vn
#540986 Tình hình là mình mở port modem thành công rồi,


Tường lửa modem cũng tắt rồi, tường lửa Avast mình cho ưu tiên hết rồi,thế mà cái uTorrent lại báo như này, có cáu không chứ.


Có pác nào biết giải quyết không, giúp mình với!!!!!!11

By master_trunghieu
By Drystan
#541000 bạn uncheck enable UPnp... và NAT-PMP thử xem, bỏ automatic port đi, bỏ luôn ramdomize và chọn port khác 4 số thôi, đừng đặc biệt quá thế, và xem lại địa chỉ IPv4 trong phần network của bạn xem đúng với lúc mở port trong moden chưa?
Kết nối đề xuất: