Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By TRAN_DUONG
#540976 Mình cài Metasploit trên Win7 nhưng bị lỗi này:

Giúp mình với

Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online