Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Ingram
#540973 Mình muồn ghi một đĩa phần mềm khi mở ra cài đặt nó hiện ra một menu hiển thị các danh sách phần mềm có trong đĩa chỉ cần click vào phần mềm cần cài là nó tự cài ( thay cho chuyện mở đĩa ra click vào file .exe) ,nó tương tự như Phần mềm Easy boot đó nhưng có điều nó chỉ tạo ra một list các chương trình boot và cài windows ,

các bạn có biết phần mềm nào có thể tạo đĩa như vậy chỉ giúp mình với ! Xin chân thành Thank

Thank trước nhé!

By tranmainhatk5
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement