Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By smile_at_me_22
#540429 tình hình là em cài 2 bản office 2003 vs 2010, khi gỡ cái of2003 rồi mở outlook 2010 lên nó báo lỗi Enror file Olmapi32.dll, khi chèn file này này thì nó lại kêu lỗi tiếp, reinstall outlook, chả biết làm gì nửa, ai biết cách sửa thì giúp em với.thank......................kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... ....................!
"

the operation faiiled due to an installation problem.

restar outlook and try again. if the problem persists, please reinstalls"

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By motozola_83_91
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement