Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thoconchienbanh_2008
#540383 Hiện giờ không thể dùng được phần mềm Adobe presenter 7 . chọn dùng thử 30 ngày vẫn không sử dụng được . Bảng thông báo hiện như thế này đây.

Đã gỡ ra cài lại rất nhiều lần còn dùng cả Your Unin-staller! để gở tận gốc nhưng vẫn không sử dụng được.

By di_vui_ve
By Dong_Yul
#540576 Sau một thời gian nghiên cứu! lỗi này ta vừa khắc phục được. khắc phục như sau:

các bạn down : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- down tệp tin eula.rar về.

- tiếp đến vào thư mục bạn cài adobe presenter vào tiếp adobe_epic xóa thư mục eula cũ đi.(C:\Program Files\Adobe\Presenter 7\adobe_epic)

- giải nén tệp tin eula bạn vừa down về và copy dán vào thư mục adobe_epic.

- bước cuối cùng bật power point lên-> khởi động adobe presenter và đăng ký key sau:

INSTALL THE APP

SERIAL 1346-1352-2509-7120-7056-1021


--------------------

Của Cục CNTT mua là

1346-1006-8523-3346-0501-2543

và bây giờ vừa ok rồi đó.

chúc các bạn vui vẻ
Kết nối đề xuất: