Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By gril_kieu_ki90
#538070 Tình hình là mình đi quán không dùng được idm, nó tự bỏ dấu tích trình duyệt, thế nên idm nó không bắt link, mà có copy dán vào nó cũng không cho..dùng portable vẫn thế..Pro nào có cách nào chỉ tất cả người với
Kết nối đề xuất: