Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By chitrung_kt
#532100 e down bộ cài SQL 2005 express trên trang chủ MS về cài nó đòi cài net frame work 2.0 e dow cả ba bản 2.0 3.5 4.0 về cài mà k thấy được gì cả. Ai giúp e với
By girl_kotraitim_90
By blog_tieuquy
#532145 SQL 2k5 cài bình thường trên XP mà. Có thông báo lỗi gì sau khi cài .NET ko. thank bác e cài được net frame rồi

bác có bản SQl 2005 nào không cho e với e dow bản express rồi không biết dùng sao nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement