Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Jorgen
#532099 hiện nay, một số bạn vì lý do bảo mật (an ninh) 1 số thông tin quan trọng, các bạn sử dụng đến phần mềm khóa file Folder looker để bảo mật (an ninh) nhưng khi máy bị lỗi windows phải cài lại mà quên không mở khóa folder dẫn đến tình trạng không tìm thấy folder vừa khóa và ẩn khi trước, mình xin chỉ dẫn cách để có thể tìm lại.

Cách 1: dùng cho folder bị khóa những không ẩn.

cài folder looker, đặt password tương tự với pass cũ (không tương tự chắc cũng không sao). tiếp vào Tool -> Recover looker folder -> browse và trỏ đến file bị khóa -> Unlook. ok

.

Cách 2: dùng cho folder bị khóa và ẩn. cách này có 2 trường hợp

trường hợp 1: ẩn nhưng phần mềm vẫn thấy, bạn làm theo cách 1 (khuyến nghị nên làm theo cách 1 trước rồi hãy thử trường hợp 2)

.

trường hợp 2: không thấy folder khi dùng cách 1. giải quyết như sau.(mình cũng bị thế này rồi, vừa bị xong, mầy mò hỏi mà chả ai biết.)

.

1. vd bạn để cái folder bị khóa ấy cùng với các folder khác trong 1 folder chung (vd folder chung tên là "Tổng"), cut hết tất cả các folder nằm cùng chỉ trừ folder khóa nằm trong Tổng (không được dùng Ctrl A).

2. Trong folder Tổng tạo 1 folder trùng tên với folder bị khóa, khi windows hỏi có đè tên lên ko, chọn có, làm lại vài lần bước này.

3. vào Secure Folder chọn Tool -> Recover folder looker -> Browse -> chọn đến Tổng -> chọn tiếp folder bị khóa -> Unlook.

4. công chuyện hoàn tất.

đấy là sẻ chia của mình.
By bophan_anninh
#532105 hiện nay, một số bạn vì lý do bảo mật (an ninh) 1 số thông tin quan trọng, các bạn sử dụng đến phần mềm khóa file Folder looker để bảo mật (an ninh) nhưng khi máy bị lỗi windows phải cài lại mà quên không mở khóa folder dẫn đến tình trạng không tìm thấy folder vừa khóa và ẩn khi trước, mình xin chỉ dẫn cách để có thể tìm lại.

Cách 1: dùng cho folder bị khóa những không ẩn.

cài folder looker, đặt password tương tự với pass cũ (không tương tự chắc cũng không sao). tiếp vào Tool -> Recover looker folder -> browse và trỏ đến file bị khóa -> Unlook. ok

.

Cách 2: dùng cho folder bị khóa và ẩn. cách này có 2 trường hợp

trường hợp 1: ẩn nhưng phần mềm vẫn thấy, bạn làm theo cách 1 (khuyến nghị nên làm theo cách 1 trước rồi hãy thử trường hợp 2)

.

trường hợp 2: không thấy folder khi dùng cách 1. giải quyết như sau.(mình cũng bị thế này rồi, vừa bị xong, mầy mò hỏi mà chả ai biết.)

.

1. vd bạn để cái folder bị khóa ấy cùng với các folder khác trong 1 folder chung (vd folder chung tên là "Tổng"), cut hết tất cả các folder nằm cùng chỉ trừ folder khóa nằm trong Tổng (không được dùng Ctrl A).

2. Trong folder Tổng tạo 1 folder trùng tên với folder bị khóa, khi windows hỏi có đè tên lên ko, chọn có, làm lại vài lần bước này.

3. vào Secure Folder chọn Tool -> Recover folder looker -> Browse -> chọn đến Tổng -> chọn tiếp folder bị khóa -> Unlook.

4. công chuyện hoàn tất.

đấy là sẻ chia của mình. bạn chỉ cần dùng phần mềm xem file ẩn là được mà.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement