Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By bibi_star_456
#526243 Mình đang sữ dụng phần mền ImindMap.Mình cũng đọc nhiều bài chỉ dẫn nhưng chung chung qua.Bạn nào có thủ thuật nào hay giúp mình với.Ví dụ như vài hình ảnh về ImindMap,chèn âm thanh vào,cách có những hình ngộ nghĩnh,...

Mong các bạn giúp mình,

Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online