Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By girlvip_xitin86511
#526151 em mo+'i ca`i windows 8 ca'c ba'c a. va` thay la luc minh ca`i winrar ( em căi winrar 4.65 ) thi` click pha?i chuo^.t va`o 1 file ne'n ro^`i cho.n extract here thi` cha(?ng ra ka'i gi` sa^'t. mi`nh phai dounble click va`o kai file do, ro`i select all, roi chon extract to moi dc lam the^' rat bat tien

co' bac nao biet phai lam sao kho^ng??

By khidotxuongnui
By Savino
#526164 Bác cũng tương tự em, giờ chả biết làm thế nào
Kết nối đề xuất: