Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By h0n3m9ju4v0n9v4y_ndt
#524458 Tải về cài đặt: vào đây teamviewer.com

Trong phần thiết đặt này có ba lựa chọn để trả lời câu hỏi.

"How do you want to user TeamViewer":


• Company/Commercial use: Dùng trong công ty, doanh nghiệp:

Với lựa chọn này bạn cần trả tiền cho sự sử dụng TeamViewer.

Giá thành của lựa chọn này là khá cao: 249 USD cho thời (gian) gian sử dụng 6 tháng.


• Personal/Non-Commercial user: Dùng cho cá nhân, không thương mại. miễn phí.


• Both of the above: Cả hai lựa chọn trên.

khuyên ban chọn "Personal/Non-Commercial user"

Sau lựa chọn này bạn bấm Next.

Bạn có thể làm trên máy kia từ màn hình máy mình.

còn muốn xem = video thì trên mạng vào google gõ "Hướng dẫn sử dụng Teamviewer 7"
By dongxuanhathu44
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement