Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By meaningoflife_pinacoladaboy
#523780 Lỗi không khởi động được Matlab

Em sử dụng matlab 2007b, windows 7. Trước đây nó chạy bình thường, nhưng bây giờ khi kick đúp vào biểu tượng matlab trên desktop thì có thấy nó xuất hiện trên thanh taskbar nhưng rồi biến mất, chờ mãi cũng không lên được matlab. Em vừa gỡ bỏ bằng phần mền Your Uninstaller 2008, rồi cài lại mới, nhưng vẫn không khởi động được matlab. Pro nào biết xin chỉ dùm em.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement