Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lac_nghi_forever
#523762 50 BÀI VIẾT VÀ SƯU TẦM PHOTOSHOP CS6

<img src=http://utbinh.com/1/pscs6_50.jpg>


Tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Website của Út Bỉnh Design:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3 PHẦN MỀM CHỦ YẾU CỦA ADOBE CS6

Download và Cài đặt Photoshop CS6 Extended GOOD
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download và cài đặt Adobe Dreamweaver CS6 Full
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download và Cài Đặt Adobe Flash CS6 Full Cr-ack
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Links Út Bỉnh 31.8.2012:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CS6 gồm 41 Bài Viết của Út Bỉnh

1.9.2012 (39,28 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

87 Ảnh Thư Pháp (10,18 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

45.ADOBE PHOTOSHOP CS6 EXTENDED (218 KB):

Download và cài đặt
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoac85
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phim hoạt họa Full của Walt Disney:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chưa có Trang Web nào nhiều dữ liệu hơn trang này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Video Hướng Dẫn Post nhiều ảnh lên Forums, Blogs:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download và Cài đặt Photoshop CS6 Extended GOOD (256 KB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4.Adobe Dreamweaver CS6 Full Download và cài đặt (122 KB).
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1.Download và Cài Đặt Adobe Flash CS6 Full Cr-ack (254 KB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Links Download Software PS CS6:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PS CS6:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bài Viết chỉ dẫn Cài Đặt PS CS6:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

THIẾT KẾ VÀ IN NERO COVER DESIGN (1,91 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giáo Trình Photoshop CS650 Bai (47,76 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

200 Khung Hình (149,57 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By kem_blue
#523798 Thank anh utbinh nhiều lắm

e rất hay ghé wwebsite của anh


chúc a thật nhiều sức khoẻ
Kết nối đề xuất: