Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tim_em56
#523542

Tìm trình điều khiển thiết bị, nó không quan trọng nếu nó là một trình điều khiển máy in, trình điều khiển modem hay một trình điều khiển USB có thể là tốn thời (gian) gian, và công chuyện thường không thể! Nhận dạng driver vừa được tạo ra bởi vì hầu hết các trình điều khiển thời (gian) gian là khó khăn để tìm hay nhà sản xuất vừa ngừng cung cấp các trình điều khiển. Chúng tui đã biên soạn một cơ sở dữ liệu lớn các trình điều khiển mà làm cho nó một cửa trang web của bạn trình điều khiển. Đây là những gì chúng ta sẽ làm gì cho bạn:


DirverIdentifier sẽ quét phần cứng của bạn bằng cách sử dụng một công nghệ độc đáo. Nó sẽ cho biết tên của các phiên bản, nhà sản xuất thiết bị của bạn.


DriverIdentifier có cơ sở dữ liệu rất lớn của các trình điều khiển từ tất cả các nhà sản xuất phần cứng. Nó sẽ cung cấp cho bạn các trình điều khiển mới nhất cho máy tính của bạn.

Các chức năng nhận dạng driver:


Tự động trình điều khiển cài đặt

Chương trình cài đặt tất cả các trình điều khiển cần thiết cho bất kỳ máy tính nào chỉ trong khoảng 5 phút.


Tiết kiệm thời (gian) gian và tiền bạc

Không có thời (gian) gian nhiều hơn lãng phí tìm kiếm cho trình điều khiển, tất cả các trình điều khiển cần thiết sẽ được cài đặt bằng cách làm cho chỉ một vài cú nhấp chuột.


Bất kỳ trình điều khiển cho bất kỳ máy tính nào

Đơn giản hóa chuyện tải về trình điều khiển mới từ Internet.


Trình điều khiển cập nhật khả năng

Cập nhật cài đặt trình điều khiển cho các phiên bản mới nhất của họ.


Windows XP / Vista / 7 (x86-x64)

Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành hiện đại!

Cả hai 64-bit và phiên bản 32-bit!


Dễ dàng sử dụng

Giao diện đơn giản và hoàn hảo.


Tất cả miễn phí


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By fo_tech
By life_00
#523703

Tìm trình điều khiển thiết bị, nó không quan trọng nếu nó là một trình điều khiển máy in, trình điều khiển modem hay một trình điều khiển USB có thể là tốn thời (gian) gian, và công chuyện thường không thể! Nhận dạng driver vừa được tạo ra bởi vì hầu hết các trình điều khiển thời (gian) gian là khó khăn để tìm hay nhà sản xuất vừa ngừng cung cấp các trình điều khiển. Chúng tui đã biên soạn một cơ sở dữ liệu lớn các trình điều khiển mà làm cho nó một cửa trang web của bạn trình điều khiển. Đây là những gì chúng ta sẽ làm gì cho bạn:


DirverIdentifier sẽ quét phần cứng của bạn bằng cách sử dụng một công nghệ độc đáo. Nó sẽ cho biết tên của các phiên bản, nhà sản xuất thiết bị của bạn.


DriverIdentifier có cơ sở dữ liệu rất lớn của các trình điều khiển từ tất cả các nhà sản xuất phần cứng. Nó sẽ cung cấp cho bạn các trình điều khiển mới nhất cho máy tính của bạn.

Các chức năng nhận dạng driver:


Tự động trình điều khiển cài đặt

Chương trình cài đặt tất cả các trình điều khiển cần thiết cho bất kỳ máy tính nào chỉ trong khoảng 5 phút.


Tiết kiệm thời (gian) gian và tiền bạc

Không có thời (gian) gian nhiều hơn lãng phí tìm kiếm cho trình điều khiển, tất cả các trình điều khiển cần thiết sẽ được cài đặt bằng cách làm cho chỉ một vài cú nhấp chuột.


Bất kỳ trình điều khiển cho bất kỳ máy tính nào

Đơn giản hóa chuyện tải về trình điều khiển mới từ Internet.


Trình điều khiển cập nhật khả năng

Cập nhật cài đặt trình điều khiển cho các phiên bản mới nhất của họ.


Windows XP / Vista / 7 (x86-x64)

Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành hiện đại!

Cả hai 64-bit và phiên bản 32-bit!


Dễ dàng sử dụng

Giao diện đơn giản và hoàn hảo.


Tất cả miễn phí


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! TUi ghét ông bị ung đầu vì cái chữ kí rồi huhu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement