Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Cory
#523519 Chỗ mình có tiệm net xài csm , nhưng mỗi lần download gần xong là báo hdd bị full ( ổ C chỉ còn 2gb trống )mặc dù mình set tempor của IDM ( thư mục tạm ) là ổ D và nơi lưu là ổ D ( còn trống 80gb ).

Xin các bạn chỉ dẫn giúp mình, mình đang xài IDM.
By Belmiro
By kiniem_2007
#523605 Hiện trạng vẫn chưa làm được gì vơií cái ổ C trống là 1,5 gb định dạng là NTFS , ổ D trống 80Gb định dạng FAT32.

Hiện phòng net đang cài CSM 5.0.9 có các chức năng như disk protect , đóng băng.

Vẫn chưa tìm ra cách download bằng IDM.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement