Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By dich_d
#523171 Hiện nay có phần mềm nào chống copy hay chống xóa dữ liệu trên máy tính không các bạn ?

Mình ở ktx có mấy đứa bạn nó mượn máy tính mà sợ nó copy những tấm hình của mình để tung lên mạng.Chỉ muốn nó xem thôi mà không được copy hay xóa nó thì lám cách nào hả mấy U?

Có phần mềm nào hay thủ thuật nào K?
By Tiis
#523198 Hiện nay có phần mềm nào chống copy hay chống xóa dữ liệu trên máy tính không các bạn ?

Mình ở ktx có mấy đứa bạn nó mượn máy tính mà sợ nó copy những tấm hình của mình để tung lên mạng.Chỉ muốn nó xem thôi mà không được copy hay xóa nó thì lám cách nào hả mấy U?

Có phần mềm nào hay thủ thuật nào K? Phân quyền truy cập hình như được . Lâu không làm nên không rõ lắm
By duigachammuoi
#523243 mình chưa hiểu cái phân quyền truy cập cho lắm ... còn cách nào nữa không m.n ? Chính là cái chức năng premission đó, phân quyền cho tài khoản vào nhóm sử dụng,
By Siegfried
#523256 Phân quyền users đi bạn. Mỗi user có một quyền truy cập dữ liệu riêng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement