Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hatecow
#523041 mình mới cài lại windows 7,trên máy có phần mềm MISA SME.NET 2010

mình vừa backup lại dữ liệu ,phần mềm này được cài trên ổ d

sau khi cài lại windows mình mở lại phần mềm MISA SME.NET 2010 thì gặp lỗi này
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!phần mềm này mình chưa có kinh nghiệm xử lý.

ai biết chỉ giúp mình với

thank's
By kumatri185
#523083 Sao nhìn tương tự phần mềm kế toán Misa quá. Cái này chắc bạn phải liên hệ nhà cung cấp roài!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement