Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By toi_la_pham_hung
#523019 Mình có chụp màn hình, sau đó paste vào Paint để chỉnh sửa, nhưng khi lưu lại file, rồi mở file đó bằng phần mềm đọc ảnh thì ảnh rất nhỏ, và thường co vào góc trái trên cùng.

Bạn nào biết cách khắc phục chỉ mình với nhé
By chocolove215
By dickyheart5959
#523080 Trên Win7, ảnh sau khi paste vào paint sẽ như thế này:


Bạn dùng chuột kéo phần khoảng trắng cho nó vừa với của sổ vừa chụp. Như thế kích thước ảnh sẽ bằng với kích thc cửa sổ chụp. Với windows Xp thì cũng tương tự
By Alvan
#523089 Trên Win7, ảnh sau khi paste vào paint sẽ như thế này:


Bạn dùng chuột kéo phần khoảng trắng cho nó vừa với của sổ vừa chụp. Như thế kích thước ảnh sẽ bằng với kích thc cửa sổ chụp. Với windows Xp thì cũng tương tự mình có thấy khoảng trắng nào đâu nhỉ:s, mình muốn cắt 1 phần trong ảnh vừa chụp, paste sang paint mới, không thấy có khoảng trắng
By l4od4i
#523196 win 7 thì dễ rồi nhấn chọn select-->chọn vùng làm ảnh---> chọn crop là xong.

XP thì chọn select -->chọn vùng làm ảnh-->Ctrl+x-->paste ra desktop(tuỳ bạn)--> bật file vừa lưu lên lưu với đuôi jpg là xong
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement