Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By chang_thuyen_truong_dep_trai
#522492 các bạn có thể chỉ dẫn em sử dụng 1 số phần mềm test laptop và destop , ví dụ như mua laptop mới xài phần mềm gì để test đọc thông số như thế nào , destop cũng vậy tập trung vào những thông số nào xin các bạn giúp em với
By keokeohaha
#522499 thử đến hay lên web saigonlab 1 lần, cho có kiến thức máy mới. soft everest cũng giúp xem cấu hình pc hay laptop . nhưng khong biết mới củ.
By Jerardo
#522547 thử đến hay lên web saigonlab 1 lần, cho có kiến thức máy mới. soft everest cũng giúp xem cấu hình pc hay laptop . nhưng khong biết mới củ. bạn cho mình link dẫn cụ thể được không ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement