Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By manhcuong9x_2007
#522453 tình hình là e có tạo usb boot trên usb bằng ultraiso, nhưng khi kiểm tra thì không thấy file boot đâu, nhưng usb lại mất dung lượng đúng bằng dung lượng file iso tạo boot.


e vừa forrmat lại usb rồi, nó vấn hiện dung lượng khi vừa bị mất.


bjo e làm thế nào đây?????? để lấy lại dung lượng vừa mất cho file iso nó không hiện e cũng không xoá được


PS: usb 4Gb e tạo boot wifi way 4.0
By nhocxinh_trasua
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement