Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By anhchang_sitinh1965
#522417 Mọi người giúp mình với, sáng giờ thằng Adobe reader của mình không làm việc, mình gỡ bỏ rồi cài lại thì bị báo lỗi: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable ...

Cụ thể thế này:Vậy giờ làm sau đây?

Mà trước đó mình có chạy Photoshop CS5 bản portable!!! không biết có ành hưởng gì không tại trước khi chạy photoshop thì reader chạy bình thường!

Mong được giúp đở!!
By congchualylyflower
Kết nối đề xuất: