Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By bethauthau_blog
#514776 chẳng hiểu sau mình cứ mở PRO X4 or X5 lên là lại bị lỗi nàycụ thể là dòng chữ trong thông báo lỗi là:

"The program has encountered an unspecified error and has stopped functioning. Please contact Corel Technical Support and send dump file for analyst..."

ai biết cách sửa thì chỉ giúp mình với. mình vừa cài bản cập nhật SP1 cho X5 rồi nhưng khi cài đặt thì lại như thông báo lỗi thế này:

"the installed phiên bản of the application could not be determined. The setup will now terminate"

rồi Finish luôn

cấu hình máy mình thì thừa để sử dụng nha (core i7 - Ram 8GB - HDD 1T)

cài AE thì khó dùng vì chưa dùng bjo, thấy bảo cái này dễ dùng hơn thì cài cả 2 bản X4-5 đều bị lỗi này. ai biết chỉ mình với (

Thank tất cả người nhiều

By Covyll
#515821 "The program has encountered an unspecified error and has stopped functioning. Please contact Corel Technical Support and send dump file for analyst..." bỏ vào Google Dịch ra là : "Chương trình này vừa gặp phải một lỗi không xác định và vừa ngừng hoạt động. Xin vui lòng liên hệ với Corel Hỗ trợ kỹ thuật và gửi tập tin dump để phân tích"

"the installed phiên bản of the application could not be determined. The setup will now terminate" bỏ vào Google Dịch ra là : "phiên bản cài đặt của ứng dụng không thể được xác định.Các thiết lập sẽ chấm dứt"
By tuanvuanhus
#515822 "The program has encountered an unspecified error and has stopped functioning. Please contact Corel Technical Support and send dump file for analyst..." bỏ vào Google Dịch ra là : "Chương trình này vừa gặp phải một lỗi không xác định và vừa ngừng hoạt động. Xin vui lòng liên hệ với Corel Hỗ trợ kỹ thuật và gửi tập tin dump để phân tích"

"the installed phiên bản of the application could not be determined. The setup will now terminate" bỏ vào Google Dịch ra là : "phiên bản cài đặt của ứng dụng không thể được xác định.Các thiết lập sẽ chấm dứt" cái này thì mình biết mà @@

vấn đề là làm thế nào để sửa được nó ấy chứ

chẳng biết cụ thể nó là lỗi gì
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement