Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vuongkhang1981
#514773 Tình hình là em mới tải được cái Longman Cr-ack, thấy mấy cái câu ví dụ do native speakers đọc hay quá. Rất muốn tách ra cho vào mp3 nghe dần mà vào vào thư mục Longman kiếm file mp3 được chỉ có khoảng 400 câu thôi, còn lại là từ vụng. Mà nghe đâu có 88000 câu ví dụ lận Rất mong ae chỉ cho phần mềm nào theo dõi xem nó lấy mấy cái ví dụ đó ở đâu để mình vào móc ra. Thank ace nhiều
Kết nối đề xuất: