Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ch0c0ly_bjbj
#514472 may tính đang xai' win7 . tớ sử dụng Phần mềm onekey để ghost . Nhưng không thể ghót trực tiếp được. Vì thế tớ chọn cai nó để ghost từ dos . lỡ tay chon ưu tiên la nhan phím F11 . Khi vao boot thì nó ra thế nay : press <f11> onekey ghost missing operating system . Rồi đứng luôn . ai chỉ cho cach way trở về windows cũ , hay bỏ " nhan f11 " với . tk nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement