Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By greenagervn
#513454 mình mún làm 1 số sản phẩm và chèn chữ số điện thoại vào hình nhưng không bít làm seo hết bác nào rành chỉ mình với xin cảm ơn.

còn ai có lòng thì chỉ mình cách xóa chữ trong hình này thì làm thế nèo và chèn chữa như ở hình.
By love_story_0880
By hoangtu548
#513474 Chèn cái nhữ nằm trong cái viền Aero hả bạn.

Bạn vẽ một cái hình như thế rồi chọn màu và Fill thấp xuống. Rồi vào trong Ben chỉnh cho vừa ý sau đó Add Text vào.

CS5 của mình không chạy trên Windows 8 được nên không chỉ dẫn cụ thể cho bạn được.
By xuyenha_kr
#513475 Chèn cái nhữ nằm trong cái viền Aero hả bạn.

Bạn vẽ một cái hình như thế rồi chọn màu và Fill thấp xuống. Rồi vào trong Ben chỉnh cho vừa ý sau đó Add Text vào.

CS5 của mình không chạy trên Windows 8 được nên không chỉ dẫn cụ thể cho bạn được. vẽ seo bác mình không hỉu, bác có thể chỉ dẫn cụ thể hơn được ko, cảm ơn
By Gauti
#513476 vẽ seo bác mình không hỉu, bác có thể chỉ dẫn cụ thể hơn được ko, Thank Bạn biết về Photoshop không ???

Banj làm đơn giản thế này:

Mở ảnh đó lên. Tạo layer mới. Rồi vẽ một cài hình chữ nhật như trên. Sau đó chọn màu gần như thế. Rồi Fill cho nó xuống khoảng 25% là nó gần như thế.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement