Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ogc_vn
By mai_yeu07
#512885 Ram 8GB (3,15 usable) Cài windows 64 bit mới nhận đủ ram, windows 32 chỉ nhận tối đa 4 Gb thôi bạn
By XE_XE
#512886 Muốn nhận đủ ram thì cài lại bản 64-bit (trừ bản Windows 7 Starter). Bản 32-bit nhận từ 2 - 4 GB thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement