Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By bell_poupee
#512073 mình đã làm theo đúng chỉ dẩn mà sao reset lại vẫn là cái chữ welcom vậy.

mình sài windows 7 32b. các pro giúp với hĩhix


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By bobotinhnghich
#512082 -Mở RH dưới quyền admin -> mở winlogon.exe.mui

-String Table --> 63 --> 1033. Đổi tên tùy ý

-Replace. Restart PC
By dauanvietgroup
#512098 Lỗi đó cũng có gặp. Nhưng khi update & restart vài lần thì sự thay đổi text đó có hiệu lực. Mình cũng chưa giải KẾT được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement