Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cobelolem_nnt
#511411 Máy mình có một cái rất lạ là MD5 mình check mỗi lần nó lại ra một kiểu khác nhau...chả biết thế nào...chẳng hạn như file ghost

Ai trả lời giúp mình

By chuyentinhdemtrang77640
By Bearach
#511438 Dùng WinMD5Free v1.20 đi bạn mình dùng FSJS
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement