Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Gilberto
#511090 Bác nào vừa dùng MS office 2007 enterprise 810MB chưa ! chỉ em cách chuyển đổi ngôn ngữ tiếng mien gì đó qua tiếng Anh dùm em ! em đang rất cần để làm bài tập !
By bui_bay012
#511104 các bạn giúp giùm đi mà ! ngôn ngử đó tương tự dầy nè :"Файл сведений о выпуске 2007 системы Microsoft® Office


© Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.


Этот документ содержит ссылки на последние сведения о выпуске 2007 системы Microsoft® Office.

Известные проблемы и последние сведения


Проверьте, что ваш компьютер подключен к Интернету.


Для просмотра на веб-узле Office Online файла, содержащего последние сведения и описания известных проблем для выпуска 2007 системы Microsoft Office, выберите эту ссылку.

Требования к системе


Сводка требований к оборудованию и программам (по последним данным):


ОС: Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows 2003 с пакетом обновления 1 (SP1) или (см. ниже)


ПК с процессором Pentium III 500 МГц и 256 МБ ОЗУ


Полный список требований Microsoft Office 2007 к системе см. в статье Требования к системе выпуска 2007 Microsoft Office

" có bạn nào biết cách chuyển qua bản tiếng Anh không ?
By nguyenphuongnamnamcao
#511111 cái bác nick là 04021989 cho phần mềm này ! down về sao không thể dùng được !Bác có cách nào thì chỉ em sửa lại dùng với !
By lien1321
#511112 cái bác nick là 04021989 cho phần mềm này ! down về sao không thể dùng được !Bác có cách nào thì chỉ em sửa lại dùng với ! tương tự nhau thế mình cũng bị y chang bạn h đang cần gấp mà gặp cái này thua lun. AE nào biết đưa nó về giao diện tiếng anh được ko?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement