Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By chuyengicungchan_trang
#509053 anh em ah, máy ny mình cài teamview bị báo lỗi " Please close TeamViewer before installing. If TeamViewer starts automatically with Windows right-click on the TeamViewer icon in the notification area (system tray) and choose exit TeamViewer." mình chịu bó tay nên hỏi các bác, vì ny e cung mùcangchai lắm, nên....

em không biết có gì các bạn đừng chém mà tội em
By vitga_11a2
By b0y_8x_c0b4l4_l4ngtu_tjmgjrlvjp
#509093 Bạn làm như sau:

1. Bấm tổ hợp phím ctrl + shift + esc (windows task manager được mở)

2. Chọn thanh processes

3. Bấm phím "t" (để tìm chương trình teamview)

4. Tìm được teamview rồi chọn End process

5. Xong vào teamview bình thường
By Ardell
#509149 tắt cái bản cũ ở tray đi gà con
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement