Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By boysory_lovegirl
#508505 pro nào cao tay xin phân tích dùm em file BlueScreenView này với coi thử máy em lỗi j` và cách khắc phục


==================================================

Dump File : 091912-23197-01.dmp

Crash Time : 19/09/2012 11:58:34 AM

Bug Check String : CACHE_MANAGER

Bug Check Code : 0x00000034

Parameter 1 : 00000000`00050853

Parameter 2 : fffff880`03385028

Parameter 3 : fffff880`03384880

Parameter 4 : fffff800`02f032f1

Caused By Driver :

Caused By Address :

File Description :

Product Name :

Company :

File phiên bản :

Processor : x64

Crash Address :

Stack Address 1 :

Stack Address 2 :

Stack Address 3 :

Computer Name :

Full Path : C:\Windows\MiniDump\091912-23197-01.dmp

Processors Count : 4

Major phiên bản : 15

Minor phiên bản : 7601

Dump File Size : 336,933

==================================================

em hậu tạ sau
By thuylinh9x_cp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement