Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By pe_dautay_kute_2k8
#507690 Mình làm xong 1 bài thuyết trình = powerpoint

giờ mún:

1. click 1 lần và tự chạy, tương tự flash á

2. nhạc nền cho toàn bộ bài thuyết trình

3. sẽ Thank và hậu tạ
By nhOx_hon3y
#507695 you dùng phần mềm chuyển từ powerpiont sang flash la ok

chỉ vậy thôi. có thì ép nick của tui [email protected] làm cho
By hoanghontim_28892
#507699 không cứ gì cần chuyển qua flash

Cách làm như sau : Giả sử trong báo cáo của bạn có 20 slide nhé tại sile 1 bạn muốn phát nhạc và vài hình demo quảng cáo chẳng hạn và nhạc từ silde 1 này sẽ chạy hết đến silde thứ 20 ( với điều kiện là bài hát đủ dài để play đến lúc hết ). Quá đơn, vào menu Insert chọn mục Movies and Sounds chọn tiếp Sound from file...

Nó hiện lên hộp thoại cho chọn bài hát chọn bài hát mà bạn muốn Play và chọn Open.

Khi chọn Open song nó hiện lên hộp thoại hỏi bạn là :

1. Tự động chạy khi slide hiển thị

2. Chạy khi đuợc Click chuột vào

Bạn nên chọn Automatically để khi silde hiển thị phát chạy luôn cho máu.

Khi chọn song nó sẽ có biểu tượng loa trên silde đóa, bạn click phải chuột vào hình loa đó chọn Custom Animation để hiển thị hộp thoại sửa đổi hoạt cảnh. Nó sẽ hiển thị ra trong phần khung của Custom Animation sau đó Click kép vào tên bài hát đó nó sẽ hiển thị tiếp hộp thoại Play sound ( cái này quan trọng này ).

Tại Tab Effect bạn lưu ý phần Stop Playing nhé có mục chọn là

1. On click

2. Affter current slide

3. Affter .... Silde

Chọn vào phần 3 và óanh vào số slide cuối cùng của bạn vào .

Vậy là OK chạy phé phé, thử làm xem có được không nhé.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement